Kurzy pro veřejnost

Farmaceutická fakulta MU pořádá pro veřejnost kurzy v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Cílem programů CŽV je zpravidla doplnění, prohloubení, obnovení nebo rozšíření znalostí, případně rozvinutí schopností na základě nabytých vědomostí a dovedností. Programy celoživotního vzdělávání se uskutečňují podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.

Přehled nabízených programů a kurzů CŽV, včetně detailů o jednotlivých kurzech, naleznete na této stránce níže. Přihlašování na tyto aktivity se uskutečňuje zpravidla prostřednictvím Obchodního centra MU. 


Proběhlé kurzy

Chcete dostat informaci o spuštění přihlašování na naše kurzy? Zanechte nám zde svůj e-mail a my Vám dáme vědět.


Kontakt

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FaF


telefon: 541 562 953, 725 444 050
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info