Kurzy pro veřejnost

Farmaceutická fakulta MU pořádá pro veřejnost kurzy v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Cílem programů CŽV je zpravidla doplnění, prohloubení, obnovení nebo rozšíření znalostí, případně rozvinutí schopností na základě nabytých vědomostí a dovedností.

Programy celoživotního vzdělávání se uskutečňují podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.

Přehled nabízených programů a kurzů CŽV, včetně detailů o jednotlivých kurzech, naleznete na této stránce níže. Přihlašování na tyto aktivity se uskutečňuje zpravidla prostřednictvím Obchodního centra MU. Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost, podmínkou je pouze ukončené středoškolské vzdělání a zaplacení ceny kurzu dle platné cenové nabídky.

Aktuálně nabízené kurzy:
Připravované kurzy:
  • Interakce léčiv s potravinami, výživovými doplňky a vším mezi tím
Aktuálně nabízené kurzy pro odbornou veřejnost (farmaceuty apod.):
  • Úloha hořčíku a zinku v lidském těle a možnosti jejich terapeutického uplatnění (13. 10. 2022)
  • Dny (nejen) farmaceutické péče (24. 9. 2022)

Proběhlé kurzy

Máte-li zájem o již proběhlý kurz v dalším termínu, vyplňte prosím tento formulář.


Kontakt

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FaF


telefon: 541 562 953, 725 444 050
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info