Bakalářské studium

Bakalářský studijní program Kosmetické prostředky

Forma studia

prezenční

Standardní doba studia

3 roky (6 semestrů)

Ukončení studia

obhajoba bakalářské práce + státní závěrečné zkoušky

Udělení titulu absolventům

Bc.

Termín podávání a zaplacení přihlášky: 1. 11. 2023 - 29. 2. 2024
Podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky (přes IS): do 29.2.2024 (na základě prospěchu), do 7.6.2024 (na základě umístění na olympiádě) - viz. podmínky přijímacího řízení níže
Přijímací zkoušky (řádný termín): 13. - 14. 6. 2024

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024/2025

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

STUDIJNÍ PLÁN

Partnery odborných praxí studijního programu jsou:

Tisková zpráva z 30. 5.2023
Farmaceutická fakulta MU dostala zelenou pro nový studijní program

Dlouho očekáváná zpráva je konečně oficiální. Národní akreditační úřad udělil akreditaci novému bakalářskému studijnímu programu Kosmetické prostředky, který bude otevřen novým uchazečům již v následujícím akademickém roce. Studium programu Kosmetické prostředky nabídne uchazečům mnoho zajímavých předmětů z oblasti péče o pleť, vlasy nebo nehty, ale také vysoce odborné znalosti z oboru farmacie, biologie nebo chemie.

O akreditaci nového studijního programu bylo požádáno již v minulém roce a fakulta spustila komunikaci vůči potenciálním uchazečům. „Na pozitivní zprávu od NAU jsme čekali několik měsíců. O to větší radost máme, že vše dopadlo výborně a my můžeme na Farmaceutické fakultě MU přivítat již v září nové studenty. Kosmetologie a kosmetické prostředky jsou trendem naší doby. Jejich atraktivita je dlouhodobě na vzestupu, proto věříme, že o nový studijní program bude vysoký zájem ze strany uchazečů,“ říká děkan FaF MU David Vetchý.

Další výhodou nového studijního programu je, že bude svým obsahem naprosto unikátní. V České republice jej v podobné formě nenabízí žádná jiná vysoká škola. Program bude oborově široce pojatý a zaměřený hned na několik různých disciplín, proto bude ve výuce fakulta spolupracovat i s dalšími fakultami MU. Stejně tak budoucí absolventi získají hlubší znalosti, zvýší svou profesionalitu, a také kvalitu ostatních pracovníků v oblasti kosmetologie.

Po úspěšné akreditaci se ihned rozběhly další přípravné práce pro realizaci přijímacích zkoušek a dalších nezbytností potřebných pro úspěšný start nového studijního programu od září 2023. „V pátek 2. června se sejde akademický senát Farmaceutické fakulty MU, který stanoví termín přijímacích zkoušek a potvrdí počet studentů, kteří budou ke studiu přijati,“ říká proděkanka pro studium Tünde Ambrus, která se významně podílela na přípravě nového programu. Zájemci o studium by se proto měli mít opravdu na pozoru a sledovat oficiální komunikační kanály fakulty. Podávání přihlášek ke studiu i přijímací zkoušky se uskuteční během letních měsíců.

Nový studijní program znamená pro Farmaceutickou fakultou veliký úspěch a potenciál v náboru nových studentů a rozšiřování aktivit celé fakulty. „Rád bych poděkoval a opravdu si vážím práce všech kolegů, kteří se na přípravě nového bakalářského studijního programu podíleli,“ dodává David Vetchý.

Pro nejnovější informace o termínech podávání přihlášek a konání přijímacích zkoušek prosím sledujte fakultní webové stránky a sociální sítě.

Bez popisku
Studijní oddělení pro bakalářské a magisterské studium
telefon: 541 562 802
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info