Magisterské studium

Studujte u nás po maturitě

E-přihláška

Co u nás můžete studovat?

Magisterský studijní program Farmacie

Forma studia prezenční
Standardní doba studia 5 let (10 semestrů)
Ukončení studia obhajoba diplomové práce + státní závěrečné zkoušky
Udělení titulu absolventům magistr (Mgr.)

Studijní oddělení pro magisterské studium

telefon: 541 562 802
e‑mail: