Institut celoživotního vzdělávání

Vzdělávejte se s námi v každém věku

Institut celoživotního vzdělávání Farmaceutické fakulty MU nabízí kurzy v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Cílem programů CŽV je zpravidla doplnění, prohloubení, obnovení nebo rozšíření znalostí, případně rozvinutí schopností na základě nabytých vědomostí a dovedností.

Programy celoživotního vzdělávání se uskutečňují podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.

Přehled nabízených programů a kurzů CŽV, včetně detailů o jednotlivých kurzech, naleznete na této stránce níže. Přihlašování na tyto aktivity se uskutečňuje zpravidla prostřednictvím Obchodního centra MU.


Kurzy pro veřejnost

Nabízíme různé typy kurzů určených pro veřejnost a odbornou veřejnost cílenou pro osobní i profesní rozvoj. Jejich aktuální nabídku naleznete zde.

Nabídka kurzů pro veřejnost


Kurzy pro odbornou veřejnost

Nabízíme odborné semináře a kurzy určené pro odbornou veřejnost (farmaceuty, farmaceutické laboranty atp.). Jejich aktuální nabídku naleznete zde.

NABÍDKA KURZŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST


Vzdělávání v jednotlivých předmětech

Nabízíme možnost absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání vybrané předměty z akreditovaného studijního programu Farmacie. Podrobné informace naleznete zde:

Vzdělávání v jednotlivých předmětech


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Pro uchazeče o studium na FaF MU pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu MU.

Přípravný kurz pro uchazeče o studium na FaF MU


Kurzy probíhající v angličtině

Organizujeme kurzy v angličtině, které jsou primárně zaměřené na účastníky z různých institucí v zahraničí, zúčastnit se jich však může kdokoli.

Nabídka kurzů probíhajících v angličtině


Máte zájem o přednášky a semináře na míru?

V případě zájmu o individuálně připravené přednášky nebo semináře se na nás můžete kdykoli obrátit, jsme otevření spolupráci.

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FaF


telefon: 725 444 050
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info