Interakce léčiv a životního prostředí: Je to vlastně problém?

(2. 11. - 7.12. 2021, cyklus 5 kurzů, Online)


Charakteristika cyklu:

Jsou léky v životním prostředí problém? Jakou cestou se do něj dostávají? A dá se tomu nějak předcházet? Existuje prevence, jak znečištění předcházet z pohledu společnosti i jednotlivce?
Na kurzu se podrobněji zaměříme na různá témata spojená s léčivými látkami a jejich interakcí se životním prostředím - od kosmetických přípravků užívaných pro naši hygienu, přes civilizační nemoci až po hormony, nano-částice nebo vliv léků proti rakovině na životní prostředí. Přihlaste se a určitě nebudete svého rozhodnutí litovat!

Účastníci:

Tento cyklus přednášek je určen pro kohokoliv, kdo má zájem dozvědět se více o působení léků a dalších látek v životním prostředí.

Obsah cyklu:
 1. Léky v životním prostředí: Máme se bát? (2.11.2021)
 2. Civilizační choroby ve vztahu k životnímu prostředí (9.11.2021)
 3. Hormony, cytostatika, radiofarmaka a antimikrobní látky v životním prostředí (23.11.2021)
 4. Kosmetika a hygiena v kontextu životního prostředí (30.11.2021)
 5. Nano-svět a životní prostředí (7.12.2021)

(podrobný obsah přednášek zde)

Časový harmonogram:
 • Cyklus 5 dvouhodinových přednášek.
 • Přednášky budou probíhat online vždy v úterý od 17:00
 • (Každá přednáška bude nahrávaná a přístupná přihlášeným účastníkům po dobu 48h)
Přednášející:
 • Doc. PharmDr. Ing Radka Opatřilová, Ph.D., MBA
 • RNDr. Eva Havránková, Ph.D.
 • PharmDr. Tereza Padrtová, Ph.D.
 • PharmDr. Adéla Lamaczová
 • PharmDr. Magdaléna Onuščáková
 • Mgr. Veronika Ballayová
Forma výuky:

Online, před platformu MS Teams

Přihlašování:

Přihlašování bylo ukončeno. (Chcete dostat informaci o spuštění přihlašování na naše kurzy? Zanechte nám zde svůj e-mail a my Vám dáme vědět.)

Podrobný obsah přednášek:
1. Léky v životním prostředí: Máme se bát?   (2.11.2021)

Měli bychom se působení léků a dalších látek v životním prostředí obávat?

Nacházejí se v životním prostředí nějaká léčiva? Jak se tam dostávají a jak tomu předcházet? A je to vůbec problém? Právě na tyto otázky se zaměří první přednáška z pětidílného cyklu, která posluchače provede metodami detekce léčiv v životním prostředí, způsoby jejich odstraňování čistírnami odpadních vod, ale také možností prevence znečištění z pohledu společnosti i jednotlivce.

Přednášející: Doc. PharmDr. Ing Radka Opatřilová, Ph.D., MBA; RNDr. Eva Havránková, Ph.D.

2. Civilizační choroby ve vztahu k životnímu prostředí  (9.11.2021)

Jak ovlivňují nejběžněji užívané léky naše životní prostředí?

S civilizačními nemocemi v současnosti často bojujeme spíše zvládáním následků a projevů, namísto řešení problému samotného. Ať už řešíme bolesti zad kvůli špatné ergonomii, vysoký krevní tlak kvůli špatné životosprávě či deprese, kterým se možná dalo předcházet péčí o duši. Všechna léčiva, která užíváme, končí ve změněné i nezměněné formě v odpadních vodách, které po větší či menší úpravě putují do povrchových i podzemních vod. Přirozeně pak stačí zalít si zahrádku vodou z řeky či ulovit štiku, aby se některá léčiva vrátila zpátky k nám. Druhá přednáška z pětidílného cyklu se zabývá léky proti bolesti, zánětu, léky na vysoký tlak a cukrovku a psychofarmaka, a způsoby, kterými ovlivňují životní prostředí.

Přednášející: Doc. PharmDr. Ing Radka Opatřilová, Ph.D.; PharmDr. Adéla Lamaczová

3. Hormony, cytostatika, radiofarmaka a antimikrobní látky v životním prostředí  (23.11.2021)

Jsou látky tělu vlastní či přírodní látky pro životní prostředí také problém?

Některé látky tělu vlastní potřebujeme při specifických onemocněních dodávat a doplňovat, někdy se naopak pokoušíme zastavit v těle jeho přirozené procesy, které se vymkly z rukou, jako je třeba dělení buněk. Ovšem co je prospěšné v danou chvíli pro jednotlivce může mít dopad na celý vodní a půdní ekosystém. Třetí přednáška se zaměří na hormony, cytostatika, radiofarmaka a antimikrobní látky v životním prostředí a jejich vliv na něj.

Přednášející: Doc. PharmDr. Ing Radka Opatřilová, Ph.D., MBA; PharmDr. Magdaléna Onuščáková; Mgr. Veronika Ballayová

4. Kosmetika a hygiena v kontextu životního prostředí (30.11.2021)

Prát či neprat? To je to, oč tu běží!

Málokdy se zamýšlíme nad tím, jak náš životní styl ovlivňuje naše okolí. Co se děje s vodou plnou pracího prášku a aviváže po vyprání? Kam odtéká voda po umytí vlasů? Mají produkty osobní hygieny

vliv na životní prostředí? A dostávají se přes kůži do organismu? Právě na tyto otázky odpoví čtvrtá přednáška cyklu Léčiva v životním prostředí.

Přednášející: Doc. PharmDr. Ing Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

5. Nano-svět a životní prostředí (7.12.2021)

Co víme o nano-léčivech?

Všechno, co je “nano”, je dneska ve vědě in. Ale jaký je důsledek toho, že dovedeme připravit maličkaté částice, které jsou schopny proniknout prakticky kamkoliv? Interagují jinak, než běžná léčiva? A dovede se s tím příroda vůbec vypořádat? To všechno stojí za úvahu a poslední přednáška pomůže posluchačům porozumět základním principům.

Přednášející: PharmDr. Tereza Padrtová, Ph.D.​

Bez popisku

 


Bez popisku

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA: Farmaceutka, zkušená manažerka a lektorka, která už dvě dekády propojuje svět farmacie se světem chemie a ochranou životního prostředí. Organizuje odborné konference i dobrovolnickou činnost studentů a zaměstnanců fakulty a s obětavostí její vlastní se těchto aktivit také sama účastní. Oceňuje věcnou diskusi, nebojí se vystoupit ze zajetých kolejí a otevírá nové pohledy. Díky jejímu progresivnímu přístupu k propojování oblastí vzdělávání můžete získat odpovědi na otázky, jak zodpovědně nakládat s léky, doplňky stravy a potravními doplňky již ve svých domácnostech, ve své práci a pro svoji budoucnost.

Bez popisku

RNDr. Eva Havránková, Ph.D.: Nadšená vědecká pracovnice, absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se zaměřením na organickou chemii. Doktorát získala z oboru Farmaceutické chemie. Na farmaceutické fakultě se věnuje vývoji a syntéze nových léčiv s ohledem na principy „Zelené chemie“, které napomáhají k co nejmenšímu dopadu chemie na životné prostředí. Je zkušená lektorka a popularizátorka vědy.

Bez popisku

PharmDr. Tereza Padrtová, Ph.D.: Nadšená akademická pracovnice, jejíž hlavní výzkumnou náplní je farmaceutická chemie, v pedagogické činnosti se věnuje především výuce analytických disciplín (analytická chemie a analýza léčiv) a v poslední době se velice nadchla pro oblast nanosvěta. S kolegy z fakulty pracuje na tématu: „Příprava nanočástic jako potenciálních kontrastních látek“. Její práce je její hobby a kdyby se znovu rozhodovala, co má jít studovat, vždy by si vybrala farmacii.

Bez popisku

PharmDr. Adéla Lamaczová: Farmaceutka a vědecká pracovnice věnující se odborně vlivu benzodiazepinů na vodní organismy. K tématu se dostala přes analytický pohled na detekci léčiv v životním prostředí a dále se posunula od analýzy přes biochemii až k metodám molekulární biologie a na receptorovou úroveň, které se věnovala na stáži ve Švédsku. O téma životního prostředí a ochranu vody se dlouhodobě zajímá a s nadšením se mu věnuje i z vědeckého úhlu pohledu a přináší nové poznatky, které pomohou tématu lépe porozumět a naše životní prostředí chránit.

Bez popisku

PharmDr. Magdaléna Onuščáková: Mladá farmaceutka a absolventka Farmaceutické fakulty v Bratislavě s bohatými zkušenostmi nejen z lékárny, ale i z Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno. V současné době se věnuje vývoji nových léčiv v rámci svého postgraduálního studia na Ústavu chemických léčiv. Zkušenosti z praxe ji přivedly k hlubokému zájmu o vliv léčiv používaných v radioterapii a diagnostice. Tomuto tématu se stále s radostí věnuje.

Bez popisku

Mgr. Veronika Ballayová: Mladá výzkumná pracovnice a farmaceutka s bohatými zkušenostmi z lékárny. Už během studia se zajímala o osud léčiv předepisovaných a vydávaných pacientům a jak tato léčiva ovlivňují životní prostředí. Tomuto tématu se věnuje v rámci svého postgraduálního studia na Ústavu chemických léčiv Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FaF

telefon: 541 562 953, 725 444 050
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info