Informace pro studenty

 

Stávající studenti bývalé Farmaceutické fakulty VFU budou moci pokračovat v započatém studiu od 1. července 2020 na nové Farmaceutické fakultě MU a na jejich studium bude pohlíženo jako na nepřerušené. Přechod na novou fakultu tak nebude mít vliv na vznik povinnosti platit poplatky za prodlouženou délku studia.

Výuka po 1. červenci bude probíhat ve stávajících prostorách v areálu VFU, které si Masarykova univerzita pronajme.

Masarykova univerzita bude do budoucna usilovat o to, aby pro  fakultu v následujících letech vznikly odpovídající prostory v Univerzitním kampusu Bohunice.

Časté dotazy

Kde získám potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu si může každý student vygenerovat v IS. Pokud je potřeba potvrzení s originálním razítkem a podpisem, vystavíme Vám ho na Studijním oddělení.

Kolik si můžu zapsat maximálně kreditů?

Během studia musí student splnit minimálně 300 kreditů. Maximálně je možné zaregistrovat 60 kreditů za semestr. Za volitelné předměty (C) může student získat maximálně 30 kreditů.

Jak je to s povinným tělocvikem?

Každý student musí splnit minimálně dva semestry sportu během celého studia. Záleží na něm, které semestry si vybere. Výuku sportu zajištuje Centrum univerzitního sportu na FSpS.

Jak probíhá omluva pokud chybím na výuce?

Omluvenky se nyní evidují v Úřadovně. Žádost i s přílohou prosím vložte do Úřadovna – Studijní oddělení – Žádost o omluvení nepřítomnosti. Omluvenky se musí podat nejpozději 5 dnů ode dne nepřítomnosti.

Jaký je rozdíl mezi registrací, zápisem a co jsou registrační vlny?

Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Vyhovíte-li podmínkám stanoveným pro kurz (prerekvizity předmětu, kapacita předmětu, atd.), bude vám kurz zapsán. Zápis kurzů probíhá v období zápisu a změn v zápisu.

Registrační vlny stanovují pořadí, kdy pro určitou skupinu studentů začíná registrace předmětů. Začátek registrace je pro jednotlivé studenty rozložen do pěti vln, pořadí určuje počet získaných kreditů za předchozí studium.

Jak je to s poplatky za studium?

Poplatky za studium budou studentům Farmaceutické fakulty MU vyměřovány ve výši aktuálně platné pro všechny fakulty MU. Po dobu jednoho roku (tj. pro poplatkové povinnosti vzniklé do 30. 6. 2021) však stávajícím studentům Farmaceutické fakulty VFU garantujeme, že v řádném odvolacím řízení (na žádost podanou studentem) jim budou poplatky snižovány na úroveň stávající výše poplatku na VFU (12 tisíc Kč) a dále dle standardní rozhodovací praxe rektora MU (viz Sdělení rektora č. 1/2017).

Kontakty

Máte otázky? Napište nám!

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info