Léčivé rostliny v samoléčbě

(7.6. - 21.6. 2022, cyklus 3 přednášek, Online)

Charakteristika kurzu:

Chcete vědět, jak léčivé rostliny správně sbírat, zpracovávat a používat?

Tento kurz Vás v rámci 3 online přednášek seznámí s pravidly používání, sběru i zpracování léčivých rostlin a ukáže Vám, co je potřeba dodržet, aby byla zachována kvalita, účinnost i bezpečnost použití těchto rostlin. V rámci kurzu se seznámíte s nejvýznamnějšími skupinami obsahových látek léčivých rostlin, jejich léčebným potenciálem, ale i s rizikem při dlouhodobém používání. Dovíte se také, jaké jsou možnosti použití fytofarmak v léčbě vybraných onemocnění.

Účastníci:

Kurz je určen pro kohokoliv, kdo má zájem se dovědět více o léčivých rostlinách a jejich použití.

Obsah kurzu:
  1. Základní aspekty sběru, zpracování a uchování léčivých rostlin s ohledem na požadovanou kvalitu drogy a doporučené postupy přípravy vybraných přípravků z léčivých rostlin. (7.6.2022, Dr. Dvorská)
  2. Obsahové látky v léčivých rostlinách, jejich léčebný potenciál, riziko při dlouhodobém užívání a možné ovlivnění účinku běžně užívaných léčivých přípravků (14.6.2022, Dr. Jankovská)
  3. Využití léčivých rostlin a přírodních látek v terapii běžných respiračních infekcí se zaměřením na suchý a produktivní kašel (21.6.2022, Doc. Kubínová)
Časový harmonogram:
  • Cyklus 3 přednášek v délce 90 minut.
  • Přednášky budou probíhat online vždy v úterý od 16:30
  • (Každá přednáška bude nahrávaná a přístupná přihlášeným účastníkům po dobu 7 dní)
Přednášející:
  • Doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.
  • PharmDr. Margita Dvorská, Ph.D.
  • PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.
Forma výuky:

Online, přes platformu MS Teams

Přihlašování:

Přihlašování bylo ukončeno. (Chcete dostat informaci o spuštění přihlašování na naše kurzy? Zanechte nám zde svůj e-mail a my Vám dáme vědět.)

Bez popisku
Bez popisku

Doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.: působí na Ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty jako pedagogicko-vědecká pracovnice již od roku 1995. V oblasti výzkumu se věnuje zejména přírodním látkám v druzích čeledi Lamiaceae. Zabývá se izolací těchto látek a testováním jejich biologické aktivity se zaměřením na antioxidační aktivitu a ovlivnění některých enzymů. V rámci výukové činnosti učí studenty poznávat léčivé rostliny a seznamuje je s jejich obsahovými látkami i jejich účinky. Významně spolupracuje se středními školami a zapojuje se do středoškolské odborné činnosti jako odborná konzultantka. Publikuje nejen v prestižních odborných časopisech, ale také v populárně-naučných časopisech, kde se snaží představit léčivé rostliny co nejširší veřejnosti.

Bez popisku

PharmDr. Margita Dvorská, Ph.D.:  je absolventkou Farmaceutické fakulty v Brně a od ukončení studia v roce 2001 zde působí na Ústavu přírodních léčiv, nejprve v rámci doktorského studia, následně od roku 2005 jako odborný asistent. Je garantkou předmětu Produkce léčivých rostlin v českém i anglickém jazyce a podílí se na výuce praktických cvičení z farmakognosie a botaniky. Zajímá se o historii používání léčivých rostlin, jejich správný sběr, možnosti pěstování a zpracování. Získané poznatky se odráží nejen v rámci výuky, ale také v osobním životě, kdy ráda tráví čas v přírodě a zkouší nové možnosti pěstování nejen léčivých rostlin v domácích podmínkách.

Bez popisku

PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.: vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a od roku 1996 působí na Farmaceutické fakultě v Brně. Ve svém profesním životě se zabývá studiem přírodních látek, zaměřuje se především na izolaci obsahových látek z léčivých rostlin a na jejich léčebný potenciál. Věnuje se také přípravě studentů farmacie na jejich budoucí povolání: přednáší a vede praktická cvičení z farmakognozie a toxikologie přírodních látek na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Léčivým rostlinám a jejich pěstování se věnuje také ve svém volném čase. Své znalosti o léčivech chemického i přírodního původu využívá také v pozici klinického farmaceuta přímo u lůžka pacienta v Nemocnici Na Homolce v Praze.

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FaF

telefon: 725 444 050
e‑mail:
Bc. Oldřich Chmela

Správce CIT FaF, Technická podpora kurzů CŽV

telefon: 778 527 919

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info