Project information
Silicone vaginal rings for veterinary use: formulation study and sample preparation for in vivo experiment (Silikonové vaginální kroužky: formulační studie)

Project Identification
MUNI/A/1145/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Pyometra je život ohrožující zánětlivé onemocnění fen v reprodukčním věku, projevující se mimo jiné hromaděním hnisu v oblasti dělohy. Léčba spočívá zejména v podání antibiotik v kombinaci s prostaglandiny (PG), jejichž cílem je dilatace děložního hrdla. Intramuskulární podání PG je spojeno s rozsáhlými nežádoucími účinky a vysokou frekvencí dávkování. Dle dostupné literatury lze uvedené potíže překonat vaginálním podáním PG. Vaginální kroužky představují moderní lékovou formu s řadou výhod, především s možností dosažení řízeného uvolňování léčiva. Jako nosič lze použít ethylenvinylacetát nebo silikonové elastomery. Silikony mají pro laboratorní a preformulační studie tu výhodu, že s nimi lze pracovat bez specializovaných výrobních zařízení a ve standardních laboratorních podmínkách, což jim propůjčuje značnou versatilitu při řešení daného farmakoterapeutického zadání. V současné době je možné na trhu obstarat několik typů medicinálních silikonů, které se často vytvrzují za vyšší teploty. Jejich nevýhodou je vysoká cena, která značně prodražuje experiment. Existují však mnohem levnější technické silikony, které nemají zdravotnický atest, ale pro preformulační studie by mohly být stejně tak vhodné.
Prvním stěžejním cílem tohoto projektu je formulační studie za účelem zjištění, zdali je možné použít technické silikony jako plnohodnotnou náhradu medicinálního silikonu při preformulačních studiích. Dále se prozkoumá vliv teploty tvrzení s ohledem na stabilitu léčiva. Na základě nabytých znalostí bude v druhé fázi projektu cílem připravit vaginální kroužky s řízeným uvolňováním PG pro navazující in vivo zkoušky s využitím deduktivního zvířecího modelu, konkrétně králíka. Vaginální kroužky budou připraveny standardní metodou odlévání do forem. Jako modulátor rychlosti uvolňování léčiva bude použita glukosa, jako modelové léčivo kofein a jako léčivo pro vzorky určené k budoucí in vivo studii bude použit prostaglandin E2. U připravených vaginálních kroužků bude provedeno hodnocení s důrazem na disoluční zkoušku, mechanické vlastnosti a mikroskopickou analýzu. Součástí hodnocení také bude u této lékové formy ojedinělá strukturní analýza NMR v pevné fázi.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info