Project information
Medicines in everyday life in the 21st century (Léčiva21)

Project Identification
MUNI/CORE/0729/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Záměrem projektu je příprava a zavedení nového předmětu Společného univerzitního základu, jehož cílem je zvýšení zdravotní gramotnosti studujících v oblasti léčiv, a to charakterizací jejich postavení v životě jednotlivců i společnosti. Léčiva jako specifické prostředky poskytování zdravotní péče ovlivňují náš každodenní život bez ohledu na sociální status či věkovou kategorii. Dochází k četným vzájemným interakcím mezi léčivem, pacientem, zdravotnickým systémem a společností. Objevením a zaváděním nových léčiv do terapeutické praxe a vlivem stále silnější medikalizace společnosti se zvyšuje potřeba vzdělávání jedinců a populačních skupin v průřezových tématech, které integruje snahu o zvyšování souvisejících zdravotních, digitálních a občanských kompetencí a dovedností.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  6 – Clean water and sanitation Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info