Léčiva v každodenním životě 21. století (Léčiva21)

Kód projektu
MUNI/CORE/0729/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Záměrem projektu je příprava a zavedení nového předmětu Společného univerzitního základu, jehož cílem je zvýšení zdravotní gramotnosti studujících v oblasti léčiv, a to charakterizací jejich postavení v životě jednotlivců i společnosti. Léčiva jako specifické prostředky poskytování zdravotní péče ovlivňují náš každodenní život bez ohledu na sociální status či věkovou kategorii. Dochází k četným vzájemným interakcím mezi léčivem, pacientem, zdravotnickým systémem a společností. Objevením a zaváděním nových léčiv do terapeutické praxe a vlivem stále silnější medikalizace společnosti se zvyšuje potřeba vzdělávání jedinců a populačních skupin v průřezových tématech, které integruje snahu o zvyšování souvisejících zdravotních, digitálních a občanských kompetencí a dovedností.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  6 – Pitná voda, kanalizace Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info