Project information
Stanovení PPARg agonismu u vybraných přírodních látek v nanočásticových systémech

Project Identification
MUNI/A/1280/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

V návaznosti na probíhající výzkum stanovení PPARγ agonismu u vybraných přírodních látek projekt adresuje otázku rozpustnosti a transportu těchto látek do buňky in vitro. Testované přírodní látky jsou inkorporovány do nanočásticových systémů (liposomy, různý zeta potenciál). Poté je změřen jejich vliv na aktivaci systému PPARγ pomocí PPARγ-luciferázové reportérové eseje. Výsledky jsou dále porovnány s měřením PPARγ agonismu u stejných látek bez inkorporace do nanočástic (a kontrolou). Projekt by měl poskytnout relevantní data k otázce solubilizace testovaných přírodních látek na buněčné úrovni a významu tohoto parametru při ovlivnění jejich sledované biologické aktivity in vitro.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info