Informace o projektu
Stanovení PPARg agonismu u vybraných přírodních látek v nanočásticových systémech

Kód projektu
MUNI/A/1280/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

V návaznosti na probíhající výzkum stanovení PPARγ agonismu u vybraných přírodních látek projekt adresuje otázku rozpustnosti a transportu těchto látek do buňky in vitro. Testované přírodní látky jsou inkorporovány do nanočásticových systémů (liposomy, různý zeta potenciál). Poté je změřen jejich vliv na aktivaci systému PPARγ pomocí PPARγ-luciferázové reportérové eseje. Výsledky jsou dále porovnány s měřením PPARγ agonismu u stejných látek bez inkorporace do nanočástic (a kontrolou). Projekt by měl poskytnout relevantní data k otázce solubilizace testovaných přírodních látek na buněčné úrovni a významu tohoto parametru při ovlivnění jejich sledované biologické aktivity in vitro.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info