Project information
Vývoj syntetického postupu Naphthol AS a jeho derivátů

Investor logo
Project Identification
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026925
Project Period
11/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy
Cooperating Organization
VIRA CHEMimp s.r.o.

Naphthol AS a jeho deriváty mají široké uplatnění v chemických a biochemických procesech. Používají se např. jako reakční partner couplingových reakcí při přípravě azobarviv nebo v případě jejich fosfátových derivátů jako fluorescenční substrát pro alkalické i kyselé fosfatázy. Zde se používají přímo jako kvantitativní marker aktivity těchto enzymů (štěpí fosfátovou skupinu, kde produkt po štěpení je sledován pomocí fluorescence). Změny v koncentracích enzymů jsou často spojovány s některými chorobami a lze je tedy použít jako klinické markery těchto chorob. Hlavním cílem projektu bude nalezení a ověření syntetických cest přípravy vybraných Naphthol AS derivátů a ověření jejich struktury a čistoty. Tento výzkum pak bude dále uplatněn v praxi, kde bude probíhat výroba těchto látek ve větším měřítku pro dané zakázky.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info