Informace o projektu
Vývoj syntetického postupu Naphthol AS a jeho derivátů

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026925
Období řešení
11/2021 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta
Spolupracující organizace
VIRA CHEMimp s.r.o.

Naphthol AS a jeho deriváty mají široké uplatnění v chemických a biochemických procesech. Používají se např. jako reakční partner couplingových reakcí při přípravě azobarviv nebo v případě jejich fosfátových derivátů jako fluorescenční substrát pro alkalické i kyselé fosfatázy. Zde se používají přímo jako kvantitativní marker aktivity těchto enzymů (štěpí fosfátovou skupinu, kde produkt po štěpení je sledován pomocí fluorescence). Změny v koncentracích enzymů jsou často spojovány s některými chorobami a lze je tedy použít jako klinické markery těchto chorob. Hlavním cílem projektu bude nalezení a ověření syntetických cest přípravy vybraných Naphthol AS derivátů a ověření jejich struktury a čistoty. Tento výzkum pak bude dále uplatněn v praxi, kde bude probíhat výroba těchto látek ve větším měřítku pro dané zakázky.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info