Introductory course

Farmaceutická fakulta MU nabízí uchazečům o studium přípravný kurz s náplní odpovídající přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu MU.

V rámci tohoto kurzu si oživíte a doplníte znalosti z chemie, biologie a fyziky a budete tak připraveni na oborové testy PHARM MUNI, ale i na jiné fakulty. Na závěr přípravného kurzu můžete absolvovat přijímací zkoušku nanečisto (ve zkráceném rozsahu), která zahrnuje otázky ze všech částí písemné přijímací zkoušky (tedy i otázky z testu všeobecných studijních předpokladů).


Základní informace:
 • Termín pro 1. běh: 4. říjen - 12. prosinec 2021 (10 týdnů)
 • Termín pro 2. běh: 17. leden - 27. březen 2022 (10 týdnů)
  • (Obsahová náplň prvního i druhého běhu je totožná)
 • Forma: online
 • Obsah: témata z chemie, biologie (vč. botaniky) a fyziky
 • Rozsah: 40 vyučovacích hodin
 • Cena: 3 800,- Kč
 • Přihlašování: zde

Přihlašování na 1. běh kurzu bylo prodlouženo do 24.10.2021. Při využití tohoto pozdějšího přihlášení na přípravný kurz budete mít k dispozici všechny materiály stejně jako při standardním přihlášení do 4.10., na jejich prostudování však budete mít méně než uvedených 10 týdnů kurzu. Termín ukončení kurzu zůstává nezměněný, tj. 12.12.2021.

Přihlašování na 2. běh kurzu již bylo spuštěno.


Průběh:

 • Přihlášení účastníci obdrží individuální přístup k online kurzu.
 • Celý kurz potrvá 10 týdnů, kdy pro Vás budeme postupně zveřejňovat jednotlivá témata z chemie, biologie a fyziky tak, aby byly zachovány návaznosti mezi tématy a zároveň abyste nebyli zahlceni všemi materiály naráz.
 • Nová videa v rozsahu cca 3h spolu s otázkami na procvičení budou uveřejněna vždy 3x týdně první 4 týdny kurzu a budou pro Vás dostupná až do konce celého kurzu (dalších 6 týdnů), abyste je mohli shlédnout podle Vašich časových možností a mohli se k nim v případě nejasností vracet.
 • V průběhu posledních 2 týdnů kurzu budete mít možnost absolvovat přijímací zkoušku nanečisto (ve zkráceném rozsahu), která bude zahrnovat všechny části (chemie, biologie, fyzika i test všeobecných studijních předpokladů). Uvidíte tedy, jak mohou být otázky všech částí přijímací zkoušky formulovány a otestujete si své znalosti.

Těšíme se na setkání s Vámi na našem přípravném kurzu a poté snad i ve studiu u nás na Farmaceutické fakultě MU.


No description

"Z kurzů jsem naprosto nadšená. Ze začátku jsem se bála, jakým způsobem budou kurzy probíhat online a jestli to za ty peníze opravdu stálo, ale musím říct, že celé provedení mi naprosto vyhovuje a je to dokonce lepší, než jsem čekala."

"Z mého pohledu byly přijímací zkoušky nanečisto příjemné zakončení těchto kurzů. Jsem ráda, že jsme dostali možnost si test vyzkoušet a odnést si orientační výsledek."

"Všeobecne sa mi prípravný kurz veľmi páčil a som rada, že som sa preň rozhodla. Pomáha mi to lepšie pochopiť chémiu, utriediť si biológiu a znovu nadobudnúť poznatky z fyziky, ktorú sme na strednej škole posledné 2 roky nemali. Hlavne si vďaka kurzu objasním názvy, ktoré nemáme spoločné, a verím, že to všetko pomôže k tomu, aby som úspešne napísala prijímací test."


Kontaktujte nás:

 

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info