Project information
Effects of novel bile acid-based drug carriers in 3D liver in vitro models

Information

This project doesn't include Faculty of Pharmacy. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/C/0123/2023
Project Period
3/2023 - 2/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Systémy pro cílené doručování léčiv v organismu (nosiče léčiv) představují jeden ze způsobů, jak překonat problémy spojené s nízkou rozpustností léčiva, nízkou stabilitou, vstřebatelností či nežádoucími účinky v necílových tkáních. Enterohepatická cirkulace zprostředkovaná přenašeči žlučových kyselin je základní fyziologický proces, na který cílí nové prototypy nanočásticových nosičů léčiv vyvíjené na Masarykově univerzitě.
Pro jejich další vývoj a testování jsou však zapotřebí vhodné screeningové testovací systémy, které umožní studovat interakce a osud nanonosičů a komplexů nanočástice-léčivo v jaterní tkáni, která by měla být jejich specifickým cílem pro doručení a uvolňování léčiva.
Cílem tohoto projektu je proto optimalizovat a charakterizovat 3D in vitro model lidských jaterních buněk pro studium účinků nanonosičů s afinitou k enterohepatické cirkulaci. V rámci projektu plánuji (1) optimalizovat kultivační podmínky a charakterizovat expresi přenašečů žlučových kyselin v 3D in vitro modelu lidských jaterních buněk HepG2 (pomocí metod qPCR, fluorescenční a elektronové mikroskopie). Dále pak (2) tyto modely vystavit působení potenciálních nosičů léčiv, jejich stavebním částicím a komplexům nanočástice-léčivo a studovat jejich distribuci, toxicitu a vztah toxicity a struktury. Následně (3) pomocí in vitro modelu studovat působení vybraných léčiv a léčiv transportovaných nosiči na markery jaterní steatózy, která dnes představuje jedno z nejběžnějších, avšak obtížně léčitelných chronických onemocnění jater.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info