Project information
Studentská vědecká konference MSP MUNI PHARM 2022 (SVK MSP MUNI PHARM 2022)

Project Identification
MUNI/B/1157/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Cílem projektu je zorganizovat druhý ročník Studentské vědecké konference MUNI PHARM. Předchozí ročník konference (MUNI PHARM 2021) úspěšně navázal na dlouholetou tradici studentských vědeckých konferencí pořádaných FaF VFU Brno společně s Unií studentů farmacie (24 ročníků). K účasti na konferenci se mohou přihlásit nejen studenti magisterských studijních programů Farmacie a Pharmacy, ale i pregraduální studenti ostatních fakult MU (např. Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty, Právnické fakulty aj.). Tímto bude studentům umožněno seznámit se s vědecko-výzkumnou činností ve vědních oborech farmaceutických a s farmacií souvisejících v rámci celé Masarykovy univerzity.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info