Project information
Zvýšení efektivity administrativy - rozvoj a vzdělávání vybraných skupin zaměstnanců

Information

This project doesn't include Faculty of Pharmacy. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
ROZV/17/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Hlavním cílem je pokračovat ve zvyšování efektivity a kvality práce zejména podpůrných a administrativních týmů napříč MU, zvyšování kvality a inovativnosti nabízených řešení pro jednotlivé součásti MU.
Hlavní cílové skupiny jsou:

  • Zaměstnanci Rektorátu
  • Tajemníci fakult a VŠÚ
  • Administrativní týmy fakult a VŠÚ
  • Vedení součástí ( univerzitních zařízení )
  • Definovaná skupina talenti (potenciální nástupci ) napříč administrativními týmy MU

Dalším hlavním cílem je podporovat systematický, na hodnocení zaměstnanců založený, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, ale také podporovat vnitřní kulturu založenou na sdílených hodnotách a principech práce, spolupráce , komunikace, řešení problémů, sdílení znalostí a zkušeností.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info