Project information
Zvýšení efektivity administrativy - Rozvoj a vzdělávání vybraných skupin neakademických zaměstnanců

Information

This project doesn't include Faculty of Pharmacy. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
ROZV/08/2018
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu rektorátu a odbornost práce jeho zaměstnanců, zvýšit efektivitu spolupráce uvnitř cílových skupin MU a tím podstatně zlepšit podporu výkonu celé MU v naplňování jejích strategických cílů.
Dalším hlavním cílem je také položit základy k systematickému rozvoji a vzdělávání neakademických zaměstnanců MU, jakož i podpořit vnitřní kulturu MU založenou na sdílených hodnotách a principech práce. Realizací tohoto projektu by mohla konečně dostat oblast rozvoje a vzdělávání neakademických zaměstnanců nové impulsy a novou energii. Koncepty vytvořené a ověřené pro rozvoj manažerských dovedností by se měly stát základem pro dlouhodobé, opakované proškolení dalších cílových skupin v rámci MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info