Farmaceutická fakulta se znovu stala součástí Masarykovy univerzity

Farmaceutická fakulta byla na Masarykově univerzitě obnovena 1. července 2020. Její historie sahá až do roku 1952, kdy byla jako samostatná fakulta zřízena na Masarykově univerzitě, odkud byla v roce 1960 přesunuta do Bratislavy. V 90. letech minulého století se pak stala součástí Veterinární a farmaceutické univerzity, odkud se po 60 letech vrátila zpět na Masarykovu univerzitu.

Více o historii fakulty

Studium a výzkum na fakultě

Fakulta nabízí studium ve dvou magisterských a osmi doktorských studijních programech, na které již pod hlavičkou Masarykovy univerzity získala akreditaci. Vědecko-výzkumná činnost, realizovaná na jejích šesti ústavech, se bude nově rozvíjet v těsné spolupráci s medicínskými a přírodovědnými obory Masarykovy univerzity.

Fakulta sídlí v areálu na Palackého třídě a její součástí je také Institut celoživotního vzdělávání a Knihovna dr. Protivy.

Studijní programy Náš výzkum

Problematika sexuálního obtěžování

Setkali jste se ve svém okolí s nevhodným chováním? Spolužáci nebo kolegové mají nemístné a nevhodné poznámky?

Sexuální obtěžování je jakákoliv forma nevyžádaného verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka, obzvlášť když vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé prostředí.

 

Neváhejte a řešte toto nevhodné jednání s odpovědnou osobou Leou Antošovou. Nebojte se ji kontaktovat na antosoval@pharm.muni.cz nebo 771 276 563.

Více o této problematice se můžete dozvědět zde.

Virtuální prohlídka

Díky virtuální prohlídce můžete nahlédnout do našich laboratoří a objevit kouzlo farmacie.

Proč na MUNI vznikla Farmaceutická fakulta

Historicky šestá fakulta MU

Farmaceutická fakulta byla součástí Masarykovy univerzity v letech 1952 až 1960, kdy byla rozhodnutím stranických orgánů zrušena a farmaceutické studium bylo sloučeno s již existujícím farmaceutickým studiem v Bratislavě. Fakulta byla obnovena až v roce 1991, a to jako součást tehdejší Vysoké školy veterinární, dnešní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Provázanost studia oborů farmacie s medicínskými obory

Farmaceutické vzdělání jde ruku v ruce se vzděláním medicínským. V dnešní době je nezbytná velmi úzká součinnost medicíny a farmacie s cílem personalizovaného přístupu k pacientovi. Tento personalizovaný přístup může mít značný dopad na zdravotnictví, zejména s ohledem na možnou značnou ekonomickou úsporu v souvislosti s účelnou a racionální farmakoterapií. Zcela na místě je tedy úvaha o jejich vzájemné komplementaritě.

Zázemí fakultních nemocnic a kapacity pro výzkum

Farmaceutická fakulta bude moci díky přesunu pod Masarykovu univerzitu využívat zázemí nejen fakultních nemocnic a těsného kontaktu s pacientem, ale také velmi silné vědeckovýzkumné zázemí s perspektivou dalšího rozvoje jak Farmaceutické fakulty, tak i vlastních farmaceutických disciplín. Současně jsou na Masarykově univerzitě velmi rozvinuté obory přírodovědného směru, které farmacie využívá pro následný rozvoj vlastních farmaceutických disciplín, i Centrum léčivých rostlin, které v minulosti vzniklo právě v souvislosti s farmaceutickým vzděláváním.

Rozšíření výzkumných témat rozvíjených na MUNI

Farmaceutické disciplíny mohou značně obohatit výzkumná témata řešená na MUNI ve směru biologicky aktivních látek různého původu, jejich produkce a zejména zpracování do podoby moderních lékových forem. Současně je zde prostor pro rozvoj a komerční využití různých aktivit, zejména v oblasti preklinického smluvního výzkumu.

Zjistěte více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info