Advances in Pharmaceutical Sciences and Practise

Prof. Nicola Ferri z University of Padova přiblížil formou odborné přednášky téma Role of PCSK9 on cholesterol metabolism and beyond: identification of new natural inhibitors.

11. 4. 2023

Bez popisku

Během této přednášky seznámil posluchače s důležitou bílkovinou v metabolismu LDL cholesterolu proproteinem konvertázou subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) a jejím negativním působením na různých místech organismu. Popsal důvody výzkumu farmakologických inhibitorů PCSK9 a jejich uplatnění při léčbě nejen hypercholesterolémie, ale také kardiovaskulárních onemocnění nebo Alzheimerovy choroby. V neposlední řadě pak profesor Ferri zmínil nejnovější trendy, kterými se výzkum těchto inhibitorů ubírá (monoklonální protilátky, nové malé molekuly nebo přírodní sloučeniny, jako je například berberin). Popsal a shrnul i současné klinické využití látek interagujících s PCSK9.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info