Informace pro zaměstnance k přesunu fakulty na MUNI

Přechod práv a povinností vůči zaměstnancům FaF VFU na FaF MU se uskuteční v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnanci přejdou se stávajícími pracovními podmínkami a pracovními smlouvami. Stávající podmínky zůstanou zaměstnancům zachovány do doby účinnosti Kolektivní smlouvy VFU, tedy do 31. prosince 2020

Zaměstnanci fakulty budou i po 1. červenci pracovat ve stávajících prostorách v areálu VFU, které si Masarykova univerzita pronajme. Ke smlouvám o pronájmu se již kladně vyjádřily akademické senáty obou univerzit.

MU bude do budoucna usilovat o to, aby pro novou fakultu v následujících letech vznikly odpovídající prostory v Univerzitním kampusu Bohunice.

Časté dotazy

Jakým způsobem přejde můj úvazek na MU?

Na pracovním poměru se nic nemění. Přechází výše úvazku i doba trvání pracovního poměru. V případě, že stejný druh práce vykonává zaměstnanec v současné době na VFU i na MU, bude s ním výše úvazku individuálně řešena.

Co když mám úvazek dnes na VFU a MU?

V případě, že stejný druh práce vykonává zaměstnanec v současné době na VFU i na MU, bude s ním výše úvazku individuálně řešena.

Co když mi pracovní smlouva končí k 30. 6. nebo brzy poté?

Pokud již nebylo zahájeno jednání o pokračování či ukončení pracovního poměru, kontaktujte svého nadřízeného.

Jak to bude s parkováním v areálu VFU?

Parkování bude možné dle stávajících podmínek, beze změny (toto vyplývá ze smlouvy a dohody s VFU).

Budu muset být opět ve zkušební době, když budu mít nového zaměstnavatele MU?

Zaměstnancům přechodem nevzniká nový pracovní poměr, tzn. není s nimi sjednávána zkušební doba.

Kolik dnů dovolené mi k 1.7.2020 zůstane? Jak to bude s převodem dovolené?

Zaměstnancům se přechodem nemění nárok na počet dnů dovolené.

Jak to bude s univerzitním lékařem?

Smluvním poskytovatelem pracovně-lékařských služeb pro MU je MUDr. Věra Přibylová, ordinace Slovákova 11, Brno. MUDr. Věra Přibylová je zároveň praktickou lékařkou, v současné době přijímá nové pacienty. Přechodem zaměstnanců nedochází k žádné automatické přeregistraci k dr. Přibylové.

Mohu si vzít v letě dovolenou?

Přechodem na MU se pro zaměstnance podmínky čerpání dovolené nemění, dovolenou určuje nadřízený.

Budu muset v případě přechodu absolvovat lékařskou prohlídku?

Ne, stávající lékařský posudek o způsobilosti k výkonu práce zůstává v platnosti.

Kontakty

Máte otázky? Napište nám!

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info