Project information
Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on pharmacies in the Czech Republic (DoPaSARSCoV2LekČR)

Project Identification
MUNI/C/1721/2022
Project Period
3/2023 - 2/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Proběhlá pandemie SARS-CoV-2 s sebou zdravotnickým zařízením přinesla dodatečné finanční náklady, která musela vynaložit v souvislosti s dodržováním nově zavedených hygienických a dalších opatření. Projekt je zaměřen na zjištění těchto změn u poskytovatelů primární zdravotní péče – u lékáren. Bude sledována struktura a rozsah vynakládaných nákladů a jejich bližší specifikace. V rámci projektu budou zjišťovány nové technické požadavky, nové personální požadavky a další změny, které lékárny byly nuceny zajistit v důsledku pandemie SARS-CoV-2.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info