Project information
Optimalizácia matricových filmov pripravených 3D tlačou ako substrátov pre depozíciu liečiv (printing filmy)

Project Identification
MUNI/A/1151/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Použitie 3D tlače vo farmaceutickej technológii poskytuje výhodu personalizácie terapie a zároveň možnosť výroby rôznych liekových foriem v malých šaržiach za krátky čas. Medzi najperspektívnejšie liekové formy patria tenké filmy. Jednou z ich výhod je variabilita inkorporácie liečiva do konečného produktu. Pri výrobe je možnosť rozdispergovať liečivo už priamo v disperzii z ktorej sa film tlačí, postupne navrstviť liečivo ako samostatnú vrstvu počas procesu výroby alebo využiť porozitu matrice filmu na následnú depozíciu liečivej látky inou technologiou. Cieľom tohto projektu bude vytvorenie filmovej matrice o definovanej poréznej štruktúre so štandardizovanou veľkosťou pórov. Porézna štruktúra matrice špecificky ovplyvní kryštalické správanie modelovej látky po jej depozicií do štruktúry filmu. Ako základ matrice budú použité deriváty celulózy (HPMC) v kombinácii s plastifikátorom vo vhodnom pomere (glycerol, sorbitol). Najskor sa vytvorí a štandardizuje zloženie a výrobný proces filmovej matrice. Následne sa budú optimalizovať procesné a formulačné parametre zmesi s porogénmi. Ako porogény budú použité dve skupiny látok: porézne plnivá (Aerosil, Neusilin, MCC) a prchavé porogény (menthol, gáfor, uhličitan amonný). Výsledné produkty budú hodnotené z hľadiska fyzikálnych, štrukturálnych a mechanických vlastností a taktiež bude overená ich dlhodobá stabilita. Výsledky budú štatisticky spracované a zhodnotené.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info