Vzdělávání v jednotlivých předmětech

V souladu s § 60 zákona č.111/1998 Sb. nabízí Farmaceutická fakulta MU v rámci programu C-CV Celoživotní vzdělávání (CŽV) studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů. Tato forma vzdělávání je placená a jeho účastníci nejsou studenty podle zákona.

Úspěšné absolvování předmětu v rámci CŽV může být bonifikováno v rámci přijímací zkoušky v souladu s podmínkami přijímacího řízení.

V případě přijetí do studia mohou být předměty absolvované v rámci CŽV na základě žádosti studenta uznány do prezenčnícho studia (podle platných podmínek pro uznávání předmětů, maximálně však do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia).

Požadavky pro přijetí:

 • Ukončené středoškolské vzdělání
 • Podání elektronické přihlášky (zde)
 • Úhrada poplatku za vzdělávání
 • Uchazeč o studium jednotlivých předmětů v CŽV FaF není aktuálně studentem studijního programu, do kterého je zvolený předmět zařazen, ani nemá přerušené studium tohoto studijního programu.

Termín podání přihlášky:

Elektronickou přihlášku lze podat dvakrát ročně před každým semestrem.

Cena:

 • Studium v programu celoživotního vzdělávání je placenou formou studia.
 • Poplatek: 1500 Kč za 1 kredit

Informace o předmětech:

 • Předměty si uchazeč vybírá z nabídky povinných předmětů vypisovaných pro daný semestr v MSP Farmacie (viz Doporučený studijní plán MSP Farmacie), pokud splňuje případné podmínky daného předmětu, např. kapacitní limit.
 • Zvolené předměty si uchazeči registrují v Informačním systému a poté objednají a zakoupí prostřednictvím Obchodního centra MU 
 • Registrace do jednotlivých předmětů podléhá schválení (obzvl. u předmětů vyšších ročníků)

Harmonogram:

 • Uchazeč podá e-přihlášku do programu Celoživotní vzdělávání, oboru VJP Vzdělávání v jednotlivých předmětech (pro PS 2023 v termínu od 29.1. do 11.2.2024).
 • Po přijetí přihlášky bude přihláška vyhodnocena a uchazeč zaveden do evidence (stav v přijímacím řízení "dosud nerozhodnuto").
 • V případě, že uchazeč nemá UČO (univerzitní číslo osoby), vydá mu studijní oddělení na jeho žádost UČO a heslo pro přístup do Informačního systému (IS). Heslo je nezbytné převzít osobně a prokázat na místě svoji totožnost.
 • Uchazeč si zaregistruje předměty: přihlásí se do IS MU (na adrese https://is.muni.cz/ pod odkazem Osobní administrativa Informačního systému MU zadá své UČO a heslo) a registruje si předměty pomocí aplikace: Osobní administrativa – Student – Začátek semestru - Registrace a zápis předmětů - Přidat předměty vložením kódu.)
 • Studijní oddělení uchazeči potvrdí zvolené předměty
 • Uchazeč si objedná a zakoupí registrované předměty v Obchodním centru MU (Osobní administrativa - Student - Začátek semestru - Nákup kurzů celoživotního vzdělávání). Tato aplikace uchazeči poskytne přehled registrovaných předmětů, celkový počet kreditů, celkovou částku (stanovenou na základě registrovaných předmětů a jejich ukončení) a údaje pro platbu.
 • Po uhrazení celé částky je uchazeč zapsán ke vzdělávání v programu Celoživotní vzdělávání, oboru Vzdělávání v jednotlivých předmětech.
 • Upozornění: Předměty v aplikaci Nákup kurzů celoživotního vzdělávání objednávejte pouze v případě, že Váš výběr předmětů je definitivní a nebudete již výběr/registraci předmětů měnit.

Informace a předpisy:

Kontakty:

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FaF

telefon: 541 562 953, 725 444 050
e‑mail:
Bc. Lucie Coufalová

Vedoucí studijního oddělení FaF

telefon: 541 562 803
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info