Výzva EuroNanoMed 3 Call 2021

23. 11. 2020

Dne 16. 11. byla vyhlášena mezinárodní výzva EuroNanoMed 3 2021. Cílem výzvy je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu v rámci definovaných témat Diagnostics a Targeted delivery systems. Téma Regenerative medicine, které je součástí mezinárodní výzvy, není na české straně podporováno.

Podporovanými výsledky jsou:

  • P – patent,
  • G – technicky realizované výsledky, prototyp, funkční vzorek,
  • Z – poloprovoz, ověřená technologie,
  • R – software,
  • F – průmyslový a užitný vzor,
  • N – metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem,
  • O – ostatní výsledky,
  • H – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy.

Lze čerpat osobní náklady (stipendia), náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovné) a nepřímé náklady.

Konec příjmu žádostí ve formě pre-proposals je 21. 1. 2021.

Dokumenty k výzvě, podmínky a možnosti projektu naleznete na Portálu MU, který je aktualizován a doplňován.

V případě, že zvažujete podat projekt do některé kategorie, prosím, kontaktujte co nejdříve Oddělení pro výzkum, projektovou podporu a doktorské studium (projekty@pharm.muni.cz), které je Vám k dispozici při přípravě projektu a jeho podání.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info