Vědecká práce v laboratoři molekulární biologie a medicíny - potencionální bakalářská práce

Regulace genové exprese a molekulární karcinogeneze

22. 10. 2021

“Regulace genové exprese a molekulární karcinogeneze”, která je součástí
CEITECu-Masarykovy university. Laboratoř se zabývá hledáním
molekulárních mechanismů, kterými nové (nekanonické) cyklin
dependentních kinazy (zejména CDK11 a CDK12) regulují transkripci a
procesovaní mRNA. Obě kinazy jsou v současnosti také objektem
intenzivního zájmu výzkumu v oblasti protinádorové terapie (viz odkazy
níže). Jedním z cílů naší práce je i hledání a testování nových
inhibitorů těchto kinaz (a tudíž potenciálních léčiv). V této oblasti
spolupracujeme s medicinálními chemiky a firmou Diana Biotechnology.

Laboratoř disponuje nejmodernějším vybavením a několik našich pracovníků
má mnohaleté zahraniční zkušenosti. Jinými slovy, je zde možnost se
zapojit do zajímavé vědecké práce špičkové mezinárodní úrovně a
prakticky se naučit nejmodernější techniky molekulární biologie a
medicíny.

Máme zájem o motivované studenty se zájmem o vědeckou práci v oblasti
molekulární medicíny, a kteří si zároveň chtějí vyzkoušet vědeckou práci
prakticky a chtěli by svoje pracovní úsilí případně završit
vypracováním bakalářské a/nebo diplomové práce.

 

Bližší informace o našem výzkumu, výzkumné skupině a publikacích
naleznete na těchto webových stránkách:

http://www2.ceitec.muni.cz/blazek-lab/


http://connect.ceitec.cz/research-highlight/ceitec-scientists-identify-a-missing-link-in-the-development-of-cancer/

https://www.ceitec.cz/slabym-mistem-nadorovych-bunek-muze-byt-bilkovina-cdk11/t10358

V případě zájmu kontaktujte pana Mgr. Dalibora Blažka, Ph.D. (přiložte, prosím také svůj
životopis a krátký motivační dopis).

Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D. - dblazek@med.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info