Podpora vynikajících diplomových prací – vyhlášení soutěže

23. 11. 2020

Grantová agentura MU vyhlašuje soutěž v rámci Programu podpory studentského výzkumu v kategorii Podpora vynikajících diplomových prací. Granty jsou udělovány vynikajícím studentům magisterských studijních programů na výzkum související s jejich diplomovou prací.

Návrh do soutěže mohou podávat:

  • Studenti magisterských studijních programů MU zapsaní v sedmém semestru svého magisterského studia, resp. v osmém semestru svého magisterského studia, pokud započali toto studium v jarním semestru, nebo
  • studenti navazujících studijních programů MU zapsaní v prvním semestru svého navazujícího magisterského studia, resp. ve druhém semestru svého magisterského studia, pokud započali toto studium v jarním semestru.

Návrh může podat pouze student, jehož bakalářská práce byla hodnocena závěrečnou známkou A, byla-li součástí předchozího úspěšně ukončeného studia. Pokud nebyla bakalářská práce součástí předchozího úspěšně ukončeného studia, návrh může podat student patřící mezi 15 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru.

Přihlášky do soutěže se podávají prostřednictvím systému ISEP. Deadline pro podávání návrhů je 10. 1. 2021.

Veškeré dokumenty potřebné pro napsání projektu naleznete na webu GA MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info