Open Science Roadshow na FaF

28. 4. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové,

ráda bych Vás pozvala na online prezentaci k tématu Open Science na Farmaceutické fakultě.

Téma Open Science neboli “moderní zpřístupnění a správa vědeckých výsledků” v akademických kruzích rezonuje čím dál více. Jak na poli mezinárodním a evropském (iniciativa European Open Science Cloud nebo rámcový program Horizon Europe), tak již postupně i na poli domácím. Masarykova univerzita v Open Science nechce být pozadu, a proto připravuje Strategii Open Science MUNI na roky 2022-2028, aby svým pracovníkům adaptaci na blížící se změny vědecké praxe co nejvíce ulehčila. Strategie se primárně zaměřuje na oblasti Open Access (otevřený přístup k vědeckým publikacím) a FAIR Data (výzkumná data).

Jelikož téma je a bude důležitou součástí podpory vědy v nadcházející době, je klíčové získat zpětnou vazbu akademických a výzkumných pracovníků na toto téma – tedy klíčových příjemců těchto strategických opatření, a seznámit je s plánovanými kroky na univerzitní úrovni. Téma totiž již není vnímáno pouze jako politika nebo deklarace, ale jako nový typ infrastruktury pokročilých vědeckých služeb.

Cílem Open Science Roadshow na MUNI je na jednotlivých HS představit návrh Strategie Open Science MUNI 2022-2028 a získat zpětnou vazbu od akademických pracovníků, aby dokument mohl být dopracován do finální podoby a na podzim 2021 předložen vedení univerzity ke schválení.

Využijte tuto unikátní možnost ovlivnit směřování univerzity v oblasti Open Science z pohledu Vaší fakulty.

Setkání pro akademickou obec Farmaceutické fakulty se uskuteční 25/5/2021 od 14:00 do 16:00 online pomocí aplikace MS Teams.

__________________________________________________________________

Schůzka Microsoft Teams

Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Klikněte sem a připojte se ke schůzce

Masaryk University

Další informace | Nápověda | Možnosti schůzky | Právní informace

________________________________________________________________________________

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info