Interní grantová agentura Masarykovy univerzity (IGA MU)

30. 8. 2021

Interní grantová agentura Masarykovy univerzity (IGA MU) formou studentských grantů podporuje zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentů akreditovaných doktorských studijních programů. Je financována z finančních prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci realizovaného projektu IGA MU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943.


Jedná se celouniverzitní soutěž na podporu studentských grantů v oblastech výzkumu a vývoje na základě výše uvedeného projektu IGA MU dle Frascati manuálu, 2015, a to ve vědních oblastech:

  • přírodní vědy
  • lékařské a zdravotnické vědy
  • společenské vědy,
  • humanitní vědy a umění.

Harmonogram 2. kola soutěže

Vyhlášení soutěže

1. září 2021

Soutěžní lhůta

DDL pro EKV

1. září 2021 – 18. říjen 2021

10. října 2021

Kontrola formálních kritérií a hodnocení žádosti oponenty

listopad/prosinec 2021

Zasedání hodnoticího panelu, vyhotovení seznamu studentských grantů doporučených k financování

prosinec 2021

Realizace studentského grantu, průběžné měsíční zprávy o činnosti

1. leden 2022 – 31. prosinec 2022

Závěrečná zpráva o činnosti, zhodnocení realizace studentského grantu hodnoticím panelem

leden – březen 2023


Podklady k vyhlášení 2. kola soutěže včetně pravidel soutěže jsou dostupné zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info