Úrovně partnerství

Významný partner

od 100 000 Kč/rok

- zveřejnění loga významného partnera na webu fakulty s proklikem na vlastní web významného partnera,
- visibilita významného partnera v rámci veřejných prostor fakulty,
- pozvánka na účast na námi pořádaných akcích a konferencích,
- ​informace o probíhající spolupráci do pravidelného měsíčního newsletteru pro zaměstnance a studenty,
- možnost spolupráce s fakultou na vědě a výzkumu, participace na dotačních titulech národních i mezinárodních poskytovatelů, včetně projektů účinné spolupráce,
- spolupráce v rámci sociálních sítí (Facebook a Instagram),
- kontakt se studenty - možnost dvou přednášek nad rámec studia na témata vybraná významným partnerem,
- vítaná je i spolupráce s talentovanými studenty u závěrečných prací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info