HR Award

HR Excellence in Research

Expertní skupina HR Award
Vedoucí pracovníci vybraného oddělení, kteří provádějí svou expertízu a podíly se na tvorbě a implementaci Akčního plánu.
Řídící výbor HR Award
Schvaluje zásadní kroky a dokumenty, konzultuje a připomíná výstupy z Pracovní a Expertní skupiny. Je složen ze zástupců vedení. 
Pracovní skupina HR Award
Aktivně se podílí na tvorbě GAP analýz a Akčního plánu, projednává aktuální stav naplňování všech principů Charty a Kodexu. Je složena z vědeckých pracovníků ze všech ústavů.

  Expertní skupina HR Award

 Řídící výbor HR Award 

 Pracovní skupina HR Award

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info