HR Award

HR Excellence in Research

Expertní skupina HR Award
Expertní skupinu tvoří vedoucí pracovníci podpůrných oddělení, kteří poskytují vhled do fakultních procesů v rámci své odbornosti a slouží jako „zdroj“ primárních myšlenek pro analýzu stavu a identifikaci nedostatků. V neposlední řadě připomínkují výstupní materiály HR Award.

Řídící výbor HR Award
Řídící výbor, složený ze zástupců vedení fakulty, zodpovídá za strategické řízení projektu, včetně sladění navrhovaných změn se strategickým zaměřením fakulty. Výbor aktivně podporuje proces získání HR Award a zajišťuje hladký průběh a provázanost s ostatními fakultními procesy. Nominuje a schvaluje členy zúčastněných skupin, dohlíží na jejich činnost, připomínkuje a schvaluje klíčové dokumenty HR Award a dohlíží na implementaci Akčního plánu.

Pracovní skupina HR Award
Pracovní skupina, složená z vybraných zástupců jednotlivých ústavů, zajišťuje přítomnost výzkumných pracovníků R1 až R4 při přípravě a implementaci procesu získání HR Award. Jejich klíčovou úlohou je aktivně se podílet na základním návrhu klíčových dokumentů HR Award.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info