Suché obalování lékových mikroforem s řízeným uvolňováním

Kód projektu
MUNI/A/1108/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Lékové mikroformy, jako jsou pelety, umožňují podávání léčiv do organismu řízeným uvolňováním. Jednou z potřeb je i prodloužený nebo zpožděný nástup hladiny krevního cukru (glukózy) při kompenzacích hypoglykémií nebo ve stavech nemožnosti příjmu potravy. Hypoglykémie bývají častou komplikací u kompenzací diabetu inzulínovými analogy nebo některými perorálními antidiabetiky. Nemožnost příjmu potravy nastává např. v armádě během bojových nasazení, při záchranářských pracích nebo u práce na směny. Jako řešení byly navrženy a úspěšně vyzkoušeny zásobníkové pelety s glukózou, obalené semipermeabilní membránou z ethylcelulózy nebo akrylátu, které zpozdí a/nebo prodlouží uvolnění glukózy. Tím dojde i k potřebné modifikaci hladiny krevního cukru a přísunu energie při nemožnosti příjmu potravy.
Pelety byly vyrobeny metodou extruze/sféronizace ze směsi glukózy, mikrokrystalické celulózy a rozvolňovadla, které mechanismem bobtnání vedlo k ruptuře membrány a uvolnění glukózy v požadovaném čase (lag time cca 2–6 hodin). Membrána byla nanesena ve formě vodné disperze etylcelulózy či akrylátu ve fluidní vrstvě. O výše uvedenou technologii, která se stala i předmětem Evropské patentové přihlášky (PCT), projevila v minulosti zájem řada firem, nicméně obalování ve fluidní vrstvě a zejména jeho časová náročnost se projevila jako obtížně realizovatelná.
Cílem projektu je proto nalézt přijatelnou alternativu, zlevňující a zjednodušující dané řešení, a umožnit tak její komercionalizaci. Jako vhodné se jeví tzv. „prachové obalování“, kdy membrána není vytvářena ve fluidním loži, ale prostým smísením pelet nebo mikrotablet s mikronizovaným polymerem, jenž adheruje na jejich povrch ve směsi s plastifikátorem a případnými dalšími pomocnými látkami. Film se vytvoří po zahřátí jader s adherovanou směsí na teplotu skelovatění.
Předmětem projektu je příprava jader s obsahem glukózy na základě předchozích zkušeností. Poté bude následovat jejich prachové obalení směsí polymerů v obalovacím bubnu, případně v běžném mísícím zařízení pro suché mísení. U jader budou hodnoceny běžné fyzikální charakteristiky, uvolňování účinné látky metodou disoluce a morfologie prostřednictvím elektronové mikroskopie.
Získané výsledky budou podrobeny pokročilé analýze dat za účelem zjištění vlivu procesních/formulačních parametrů na vlastnosti výsledných pelet a pro optimalizaci jejich přípravy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info