Informace o projektu
Vývoj a in-vivo hodnocení inovativního samoemulgujícího částicového systému s obsahem thymolu pro zlepšení podmínek hospodářského chovu králíků (Samoemulgující thymolové pelety pro chov králíků)

Kód projektu
MUNI/A/1251/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Léčivo thymol s pleiotropními účinky je využíváno ve velkochovech králíků pro snížení výskytu střevních zánětů. Pro zvýšení účinků v rámci chovu se vzhledem k jeho lipofilní povaze jeví vhodné jeho zapracování do samoemulgujícího systému. Cílem tohoto projektu je optimalizace složení samoemulgujícího systému s obsahem thymolu, který bude následně adsorbován na vhodný nosič a inkorporován metodou extruze/sferonizace do peletové lékové formy. Finálním krokem bude jejich obalení vhodným materiálem pro přívod systému do oblasti tenkého střeva králíka. Velikost výsledných pelet bude zvolena s ohledem na jejich následné ukotvení na krmné granule. U pelet budou hodnoceny jejich kvalitativní technologické vlastnosti, provedeno vyšetření NMR spektroskopie v pevné fázi a provedena in-vivo studie pro zjištění farmakokinetických parametrů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info