Podávání projektů

Podávání projektů na MU v kostce

  • Při podávání projektů je potřeba se řídit Směrnicí rektora 6/2016 - Řízení projektů na MU.
  • Každý podaný projekt musí být zaveden v Informačním systému pro evidenci projektů (ISEP).
  • Navrhovatel zároveň s projektem předává k podpisu Průvodku návrhu projektu, kterou získá z ISEPu po založení projektu.
  • Povinnost založit projekt do ISEPu platí též pro spoluřešitelské projekty, kde MU je v roli "partnera", současně bude dodána na děkanát podepsaná Průvodka návrhu projektu.
  • Zároveň je třeba v dostatečném předstihu před uzávěrkou soutěže nechat zkontrolovat rozpočet projektu a případné smlouvy, které tvoří přílohy návrhu projektu.
  • Informace k podání návrhu projektu v dané soutěži jsou zveřejněny v nabídce jednotlivých poskytovatelů.

Specifická problematika

Některé projekty vyžadují zohlednění specifických otázek, které mohou mít vliv na podávání projektové žádosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info