Magisterské studium

Nově přijatí

ISIC karty
Aby jste mohli dostat ISIC, je nutné se nechat vyfotit na MU. Focení probíhá ve dnech zápisu na Komenského náměstí 220/2, místnost 139C, přízemí vpravo, mezi 10-14 hodinou. V tomto termínu není třeba rezervace, pokud se půjdete fotit jindy, projděte si možnosti focení zde. Neakceptujeme vlastní fotografie. Až budete mít fotku nahranou v IS, můžete si v Obchodním centru v informačním systému MU (IS) objednat průkaz studenta. Jakmile je karta připravena k vyzvednutí, dáme Vám vědět a můžete si ji vyzvednout na studijním oddělení. 

Koleje
Koleje se rezervují 8.-9.8. (smíšené páry) a 12.-31.8.2022 (aktivní studenti budoucích 1. ročníků všech stupňů studia ČR, SR – rezervace on-line). Návod k registraci na koleje najdete pod tímto odkazem. Dotazy ohledně ubytování  prosím směřujte na Správu kolejí a menz.

Menza
Přímo v areálu se žádná menza nenachází. Je zde možnost občerstvení v bistru Krmítko (budova Studijní a informační centrum VETUNI) a kantýně. Seznam všech menz MU najdete zde.

Potvrzení o studiu
Elektronické potvrzení o studiu si můžete sami vygenerovat v IS. Více informací tady.

Knihovny

Do knihoven MU se dostanete na svou kartu studenta (ISIC). Více zde.
Je možné využívat i knihovnu Veterinární univerzity (VETUNI) v areálu fakulty. Pokud budete chtít navštěvovat tuto knihovnu, je nutné si vyzvednout na studijním oddělení čip ve formě kolečka. Studentům, kteří měli ISIC kartu vydanou ještě za VFU, bude umožněn vstup po jejím předložení. 

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů dle Opatření Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2020 (ve znění účinném od 7. července 2022) zde

Doporučený studijní plán

Doporučený studijní plán

Aktuálně vyučované předměty najdete v registrační šabloně v IS.

Poplatky za studium

Poplatky za studium na MU

Poplatek za studium není školným, není tedy vyměřován všem studentům od počátku každého studia. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni hradit tento poplatek, až pokud naplní zákonem stanovené podmínky.

Bližší informace ohledně poplatků najdete na stránkách Masarykovy univerzity.

Tělesná výchova a univerzitní sport

Každý student magisterského studia musí během svého studia získat 2 kredity za předmět Tělesná výchova (neplatí pro studenty, kteří nastoupili do studia ještě na VFU). Jeden předmět je hodnocen jedním kreditem. Tělesnou výchovu zajišťuje Centrum univerzitního sportu.

Od podzimního semestru 2023 bude žádosti o doregistrování, případně odregistrování předmětů TV řešeno přes studijní oddělení FaF stejně jako je tomu u jiných předmětů.  Dotazy ohledně zdravotního a sportovního osvobození směřujte na studijní oddělení FaF MU.

Registrace předmětů TV bude na FSpS spuštěna od 1. 8. 2023.

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně najdete zde.

 

Zapůjčení výpočetní techniky

Farmaceutická fakulta nabízí studentům možnost zapůjčení výpočetní techniky. Technika je přednostně určena pro tzv. potřebné studující, tedy studující v hmotné nouzi (typicky studující, kteří pobírají sociální stipendium) nebo v tíživé osobní situaci. Technika je půjčována do konce semestru, případně individuálně dle dohody. O výpůjčce se následně uzavře smlouva.

Vypůjčit si můžete následující techniku:

notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen 2
tablet Lenovo TAB M10+
grafický tablet Wacom One M
sluchátka Sennheiser PC 8
webkamera C-TECH CAM-11FHD s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů a s vestavěným mikrofonem

Počet zařízení k vypůjčení je limitovaný.

Pokud máte o něco z výše jmenovaného zájem, prosím zaevidujte svou žádost v IS pod tímto odkazem. Žádosti o výpůjčky bude posuzovat Stipendijní komisí FaF.

Stipendia

Aktuálně mohou studenti FaF žádat o tyto stipendia:

Stipendia, které vyřizuje Rektorát MU:

Ubytovací stipendium 

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentům, kteří nepřekročili standardní dobu studia, studují ve svém prvním pomaturitním studiu na vysoké škole a nemají místo trvalého bydliště na území okresu Brno-město.

Sociální stipendium

Student musí studovat ve standardní době studia, potvrdit splnění podmínek a na studijní odbor RMU doručit potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. To vydá příslušný orgán státní sociální podpory (Úřad práce). Sociální stipendium mohou pobírat pouze studenti, kteří pobírají přídavky na dítě od českého státu. Sociální stipendium studenti obdrží pouze v měsících, ve kterých splňují všechny podmínky pro jeho přiznání.

další stipendia RMU najdete zde

Fakultní stipendia

Prospěchový stipendijní program [účinné od 25.5.2021]

Prospěchové stipendium bude přiznáno studentovi magisterského studijního programu, který v předcházejícím roce získal minimálně 45 kreditů a dosáhl průměru do 1,1, popřípadě do 1,3. Podrobné informace naleznete v Opatření FaF MU č. 4_2021.

Stipendijní program na podporu tvůrčí činnosti studentů [účinné od 25.5.2021]

Tvůrčí stipendium slouží k ocenění vynikajících výsledků odborné činnosti studentů, např. umístění na Studentské vědecké konferenci, zapojení do specifického výzkumu, řešení projektů a grantů. Návrh na přiznání stipendia předkládá garant SVK, řešitelé příslušných projektů a přednostové ústavů a vedoucí pracovišť FaF. Podrobné informace naleznete v Opatření FaF MU č. 5_2021.

Promoce

Promoce absolventů českého magisterského programu Farmacie a anglického magisterského programu Pharmacy se uskuteční v pátek 23. června 2023 v aule Právnické fakulty MU. Harmonogram naleznete rovněž na webu MU.

Přesný časový rozpis jednotlivých běhů bude upřesněn po SZZ. 

Poplatek za slavnostní promoci je stanoven na 250,- Kč. Platbu je nutné uhradit v Obchodním centru - Poplatek za slavnostní promoci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info