Podmínky absolvování doktorského studia

Před obhajobou dizertační práce je nutné splnit tyto povinnosti:

  1. splnit Individuální studijní plán
  2. absolvovat v průběhu studia 2 povinné předměty a dále minimálně dva předměty z povinně volitelných předmětů
  3. publikovat alespoň jeden vědecký článek v časopise s impakt faktorem s tématem souvisejícím s dizertační prací, a to jako první nebo korespondující autor tohoto článku
  4. absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce (nebo účastnit se na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, příp. jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci)
  5. složit státní doktorskou zkoušku
  6. odevzdat dizertační práci
  7. získat 240 kreditů za studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info