Toxikologie přírodních látek

(29.11.2022 - 24.1.2023, cyklus 6 přednášek, Online)

Charakteristika kurzu:

Chcete vědět, jaké toxiny se vyskytují v přírodě kolem nás, jakým způsobem na člověka působí a které z nich jsou využitelné v terapii? Tento kurz vás seznámí s nejběžnějšími producenty toxických látek, jejich chemickou strukturou, metabolismem, a účinky. Představíme běžné i méně známé jedovaté rostliny a houby, seznámíme Vás i s vybranými jedovatými živočichy. Dozvíte se zde také, jaký je vědecký pohled na přírodní psychedelika a návykové látky a jaká jsou rizika jejich užívání.

Účastníci:

Kurz je určen pro kohokoliv, kdo má zájem se dovědět více o přírodních látkách, jejich toxicitě a působení na lidský organismus.

Obsah kurzu:
 1. Význam pojmu toxicita aneb Toxická látka vs. lidské tělo (29.11.2022, Dr. Kauerová)
 2. Jedovaté rostliny a jejich terapeutický potenciál (6.12.2022, Dr. Jankovská)
 3. Jedovatí živočichové u nás i ve světě (13.12.2022, Dr. Molčanová)
 4. Jedovaté houby (10.1.2023, Dr. Valentová)
 5. Přírodní návykové látky (17.1.2023, Prof. Šmejkal)
 6. Přírodní psychedelika (24.1.2023, Dr. Helcman)
Časový harmonogram:
 • Cyklus 6 přednášek v délce 90 minut.
 • Přednášky budou probíhat online vždy v úterý od 16:30
 • (Každá přednáška bude nahrávaná a přístupná přihlášeným účastníkům po dobu 7 dní)
Přednášející:
 • Prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
 • PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.
 • PharmDr. Tereza Kauerová, Ph.D.
 • PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.
 • PharmDr. Martin Helcman
 • PharmDr. Lenka Molčanová
Forma výuky:

Online, přes platformu MS Teams

Přihlašování:

Přihlašování bylo ukončeno. (Chcete dostat informaci o spuštění přihlašování na naše kurzy? Zanechte nám zde svůj e-mail a my Vám dáme vědět.)

Bez popisku

Prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.: působí na Ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty jako pedagogicko-vědecký pracovník již od roku 2000, od roku 2016 je jeho vedoucím. V oblasti výzkumu se věnuje zejména přírodním látkám typu prenylovaných fenolů. Zabývá se izolací těchto látek a ve spolupráci testováním jejich biologické aktivity se zaměřením na jejich protizánětlivé účinky. V rámci výukové činnosti se zabývá i metodami extrakce a izolace rostlinných sekundárních metabolitů a studentům se snaží představit rostliny nejen jako rostliny léčivé, ale také jako rostliny jedovaté. Spolupracuje s řadou zahraničních univerzit, kde také příležitostně přednáší. 

Bez popisku

PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.: vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a od roku 1996 působí na Farmaceutické fakultě v Brně. Ve svém profesním životě se zabývá studiem přírodních látek, zaměřuje se především na izolaci obsahových látek z léčivých rostlin a na jejich léčebný potenciál. Věnuje se přípravě studentů farmacie na jejich budoucí povolání: přednáší a vede praktická cvičení z farmakognozie a toxikologie přírodních látek na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Léčivým rostlinám a jejich pěstování se věnuje také ve svém volném čase. Své znalosti o léčivech chemického i přírodního původu využívá také v pozici klinického farmaceuta přímo u lůžka pacienta v Nemocnici Na Homolce v Praze.

Bez popisku

PharmDr. Tereza Kauerová, Ph.D.: Vystudovala obor Farmacie na Farmaceutické fakultě v Brně, kde absolvovala i doktorské studium v programu Farmakologie a toxikologie. Dlouhodobě se věnuje výuce budoucích farmaceutů v předmětech Farmakologie a Toxikologie. Rovněž se intenzivně zabývá výzkumem v oblasti experimentální farmakologie, své zkušenosti v tomto oboru sbírala také v zahraničí a nyní je předává dále svým studentům.

Bez popisku

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.: Na Farmaceutické fakultě v Brně vystudovala farmacii a získala doktorát z Farmakognozie. Dlouhá léta se zabývala přírodními léčivy, separací a izolací účinných látek z rostlin a jejich testováním, zaměřovala se i na houby (hl. makromycety) a jejich působení, podílela se na výuce a vedla diplomové práce. Snaží se stále vzdělávat v různých oblastech, propojovat je a také motivovat k sebevzdělávání ostatní. Vede Institut celoživotního vzdělávání Farmaceutické fakulty, kde vyhledává témata, která pak mohou odborníci z různých oblastí farmacie přiblížit veřejnosti v rámci nabízených kurzů. Zajímá se i o technologie a ráda by spojila svět farmacie a vzdělávání se světem IT.

Bez popisku

PharmDr. Martin Helcman: Vystudoval farmacii, protože jej odmala zajímaly rostliny a houby, ale také to, jakými cestami dokáží člověka ovlivnit, ať už na těle nebo na duši. Za nejvýraznější ukázku biologického účinku považuje psychoaktivní účinky, neboť ovlivněním intelektu dokáží tyto účinné rostliny a houby poskytnout nejen nečekaný vhled do farmakodynamiky (a farmakognozie), ale také nám dokáží prozradit něco o nás samotných.

Bez popisku

PharmDr. Lenka Molčanová: Vystudovala farmacii na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košicích, následně pokračovala v doktorském studijním programu Farmakognozie na Farmaceutické fakultě v Brně. Na Ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity se věnuje izolaci a identifikaci obsahových látek z rostlin a testování jejich biologické aktivity, podílí se na výuce a vede diplomové práce. Kromě toho pracuje také v lékárně.

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FaF

telefon: 541 562 953, 725 444 050
e‑mail:
Bc. Oldřich Chmela

Správce CIT FaF, Technická podpora kurzů CŽV

telefon: 778 527 919

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info