Matchmaking Event – Social Pharmacy

2. 2. 2021

K akci se připojíte zde.

Přijměte pozvání na další kolo úspěšné online akce, jejímž cílem je navázání nových mezioborových výzkumných spoluprací napříč fakultami MU a integrace Farmaceutické fakulty do již probíhajících výzkumných projektů, tentokrát ve spolupráci šesti fakult na téma:  

SOCIÁLNÍ FARMACIE, aplikovaný obor, který spolu s klinickou farmacií dávají jedinečný komplexní pohled na farmakoterapii a role léčiv z pohledu jedince a společnosti. Využijte tuto mimořádnou příležitost, představte Váš výzkum a nabídněte spolupráci napříč obory, nebo si jen vyslechněte své kolegy. Věříme, že sdílení nápadů a kontaktů může podpořit budoucí společný výzkum a projekty.    

Máte zájem se připojit? Najít potenciální spolupracovníky? Prezentovat a sdílet svůj výzkum?  

Prosím, registrujte se zde do 1. 2. 2021!

Chcete-li se akce účastnit aktivně a prezentovat svůj výzkum: připravte si jeden snímek dle šablony a odešlete na adresu mme@pharm.muni.cz. Prezentace bude probíhat v českém jazyce s maximální časovou dotací 3 minut pro jednoho účastníka. 

Prezentace z akce budou shromážděny a sdíleny mezi registrovanými účastníky pro budoucí přímou komunikaci mezi výzkumníky. 

Odkaz na online akci a další pokyny budou zaslány všem registrovaným účastníkům a budou také k dispozici zde. 

Klíčová slova: farmakoekonomika, rizika farmakoterapie, léková pochybení, farmakoepidemiologie, léková compliance a adherence, komunikace, dispenzace, kvalita života, regulace, zdravotnické systémy, právo a etika ve farmacii, prevence a výchova ke zdraví... 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I0-QEdvw3EyW9zkL1V_O6LtKFeplxF5JlT8kPSz-YEhUQ1VORzNBRzU0OUdRRk9GNUdCVzNJRjZPWC4u


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info