Farmaceutická fakulta nabízí nové stipendijní programy

Zajímává stipendia mohou získat studenti magisterského i doktorského studijního programu Farmaceutické fakulty MU.

31. 5. 2021

Fakulta nově zavádí prospěchový stipendijní program, ve kterém budou finančně oceněni úspěšní studenti za vynikající studijní výsledky v předchozím akademickém roce, ale i za celou dobu studia.

Za účelem podpory tvůrčí činnosti zavedla fakulta stipendijní program, který umožní finančně ohodnotit studenty, kteří se umístili na prvních třech místech v rámci Studentské vědecké konference, nebo se zapojili do specifického výzkumu, výzkumných záměrů a do dalších aktivit souvisejících s řešením projektů a grantů.

Podrobnosti o stipendijních programech pro studenty magisterského programu zde.

Speciální stipendijní program vypsala fakulta také na podporu mobilit studentů doktorských studijních programů, kteří vyjíždí na zahraniční studijní pobyt nebo praktickou stáž v délce trvání alespoň 30 dní.

Spolu s vyhlášením stipendijních programů jmenoval děkan Stipendijní komisi, která je jeho poradním orgánem, posuzuje návrhy na přiznání stipendií a navrhuje výše stipendií v souladu s pravidly stipendijních programů vyhlášených děkanem, kontroluje dodržování a provádění opatření, navrhuje jejich aktualizaci a zřízení nových stipendijních programů. Na požádání děkana se vyjadřuje k návrhům na přiznání mimořádných stipendií.

Složení komise:

Předseda:Jozef Csöllei

Členové: Tünde Ambrus, Pavel Bobáľ, Lucie Coufalová, Jana Melicharová, Barbora Sobańská, Karel Šmejkal


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info