Stipendia

Aktuálně mohou studenti FaF žádat o tyto stipendia:

Stipendia, které vyřizuje Rektorát MU:

Ubytovací stipendium 

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentům, kteří nepřekročili standardní dobu studia, studují ve svém prvním pomaturitním studiu na vysoké škole a nemají místo trvalého bydliště na území okresu Brno-město.

Sociální stipendium

Student musí studovat ve standardní době studia, potvrdit splnění podmínek a na studijní odbor RMU doručit potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. To vydá příslušný orgán státní sociální podpory (Úřad práce). Sociální stipendium mohou pobírat pouze studenti, kteří pobírají přídavky na dítě od českého státu. Sociální stipendium studenti obdrží pouze v měsících, ve kterých splňují všechny podmínky pro jeho přiznání.

další stipendia RMU najdete zde

 

Fakultní stipendia

Prospěchový stipendijní program [účinné od 25.5.2021]

Prospěchové stipendium bude přiznáno studentovi magisterského studijního programu, který v předcházejícím roce získal minimálně 45 kreditů a dosáhl průměru do 1,1, popřípadě do 1,3. Podrobné informace naleznete v Opatření FaF MU č. 4/2021.

Stipendijní program na podporu tvůrčí činnosti studentů [účinné od 25.5.2021]

Tvůrčí stipendium slouží k ocenění vynikajících výsledků odborné činnosti studentů, např. umístění na Studentské vědecké konferenci, zapojení do specifického výzkumu, řešení projektů a grantů. Návrh na přiznání stipendia předkládá garant SVK, řešitelé příslušných projektů a přednostové ústavů a vedoucí pracovišť FaF. Podrobné informace naleznete v Opatření FaF MU č. 5/2021.

Stipendijní program na podporu mobilit studentů doktorských studijních programů Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity [účinné od 19.1.2023]

Toto opatření upravuje podmínky pro přiznání stipendia na podporu mobilit studentů
doktorských studijních programů Farmaceutické fakulty MU.

 

Přehled vyplacených stipendií za jednotlivé roky naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info