Výzkum na Ústavu přírodních léčiv


Izolujeme a identifikujeme nové biologicky aktivní látky z rostlinného materiálu

Hlavní výzkumné oblasti

Výzkumná činnost Ústavu přírodních léčiv (ÚPL) je zaměřena především na tyto oblasti:

  • izolace a identifikace nových biologicky aktivních látek z rostlinného materiálu
  • produkční a biotransformační schopnosti tkáňových a suspenzních kultur vyšších rostlin
  • určení biologické aktivity přírodních látek in vitro metodami
    • testování schopnosti vybraných přírodních látek ovlivňovat aktivitu vybraných enzymů (acetylcholinesteráza, tyrozináza, ureáza, cyklooxygenáza, lipoxygenáza), antioxidační aktivita
    • další bioaktivity (protizánětlivá, antibakteriální, cytotoxická) jsou testovány ve spolupráci s jinými pracovišti fakulty nebo jinou formou spolupráce

Další témata

Pozornost ÚPL je soustředěna především na fenolické sloučeniny z různých rostlinných zdrojů, hlavní zájem je zaměřen na prenylované nebo geranylované flavonoidy a isoflavonoidy.

Pracovníci ústavu řeší také izolace benzofuranů, lignanů, stilbenů a látek triteprenoidní a diterpenoidní povahy. Vhodnými metodami a postupy se izolují přírodní látky z extraktů rostlin (sloupcová chromatografie, flash chromatografie, preparativní HPLC), k určení jejich struktury se používají  spektrální metody (UV, IR, MS, CD, NMR).

 

 

Spolupracujeme na českých i mezinárodních projektech

Pracovníci Ústavu přírodních léčiv se jako řešitelé nebo spoluřešitelé účastní projektů GAČR, např. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a Ústavem experimentální botaniky AV ČR.

Velmi dobrá odborná spolupráce také funguje v oblasti analýzy spektrálních charakteristik přírodních látek s Vysokou školou chemicko-technologickou a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR.

Zahraniční spolupráce je rozvinutá zejména s University of Padua (Itálie) a Ankara University (Turecko).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info