Výzkumná činnost


Specializujeme se na testování biologické aktivity látek přírodního i syntetického původu na tkáňových kulturách

Výzkumná činnost

Centrum Ústavu molekulární farmacie (ÚMF) je specializovaná laboratoř pro práci s tkáňovými kulturami, explantáty a mikroorganismy.

Výzkumné zaměření Ústavu molekulární farmacie se soustřeďuje na testování biologické aktivity látek přírodního i syntetického původu na tkáňových kulturách.

Z biologických aktivit se ústav zaměřuje na cytotoxickou (WST-1 a LDH kit), antioxidační (cellular antioxidant assay a aktivace buněčného systému Nrf2/ARE), protizánětlivou (inhibice NF-κB a ovlivnění produkce prozánětlivých cytokinů) a antidiabetickou (ovlivnění translokace GLUT4, PPARγ agonismus). Dále probíhá výzkum antibakteriální a antibiofilmové aktivity, práce v oblasti molekulární onkologie (rodina nádorových supresorových proteinů p53) a také měření toxicity léčiv vůči rostlinám v prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info