Výzkumné aktivity


Zaměřujeme se na preklinické testování nových biologicky aktivních látek

Výzkumné aktivity

Výzkumná činnost ústavu se orientuje na preklinické testování nových biologicky aktivních látek, zejména se vztahem k nádorovým, endokrinním a metabolickým poruchám.

Řešené výzkumné projekty se zaměřují především na biologické hodnocení nových materiálů, potenciálních hemostatik a zdravotnických prostředků pro ošetřování ran.

V klinické oblasti je pozornost zaměřena na účinnost farmakoterapie a výskyt nežádoucích účinků léčby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info