STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

MUNI PHARM 2021

27. 4. 2021

Na Studentské vědecké konferenci MUNI PHARM jsou každoročně oceněny nejlepší vědecké práce studentů Masarykovy univerzity jak magisterských, tak i doktorských studijních programů. 

Odborně je konference zaměřena na výzkum v oblasti farmacie, konkrétně farmaceutické chemie a analýzy, farmakognozie, toxikologie, experimentální a klinické farmakologie, molekulární biologie, farmaceutické technologie, sociální a klinické farmacie. 

Jak připravit abstrakt?

Kdo se může účastnit?

Aktivně se mohou účastnit studenti magisterských i doktorských programů Masarykovy univerzity, kteří mají zájem prezentovat svůj výzkum a získat zpětnou vazbu odborníků v oboru. 

Dále se mohou účastnit studenti, akademičtí pracovníci a vědci, kteří si chtějí prezentace poslechnout a nechat se inspirovat. 

Pozn. Je možné u příspěvku uvést sdílené prvoautorství, studenti pak ale musí vystoupit s prezentací společně. V případě výhry si stipendium rozdělí rovným dílem.

Jaký je harmonogram?

  • Začátek registrace 2. února 2021
  • Deadline pro přijímání abstraktů 31. března 2021
  • Konference 27. dubna 2021

Jaký bude formát?

Účastníci budou mít 10 minut pro prezentování výsledků své vědecké práce, po čemž bude následovat 5minutová diskuse. V rámci pregraduální sekce mohou studenti prezentovat jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Doktorandi v sekci postgraduální budou prezentovat anglicky. Na základě počtu přihlášených prezentujících mohou být organizačním výborem jednotlivé sekce rozděleny do odpovídajících podsekcí.  

Co se bude hodnotit?

Odborná komise bude hodnotit tyto parametry:

  1. Kvalita abstraktu
  2. Srozumitelnost a úroveň prezentace
  3. Dodržení časového limitu pro prezentaci
  4. Podíl studenta na práci
  5. Schopnost reagovat v diskusi

Kde se bude SVK konat?

V případě příznivé epidemické situace doufáme v možnost osobního setkání. Pokud to však situace neumožní, budou na místě pouze prezentující účastníci a komise tak, aby byla dodržena všechna nařízení, a konference se bude živě streamovat. Nebude-li možné setkávání ani malého počtu osob, proběhne konference pouze v online formátu. 

Proč se mám zúčastnit?

Studenti magisterských i doktorských programů Farmaceutické fakulty si mohou zapsat předmět Publikační činnost a získat za tuto aktivitu kredity. Bude připraven sborník abstraktů. 

Účastníci, kteří se ve své sekci umístí na prvních třech místech, budou navíc oceněni finančně formou stipendia a bude jim slavnostně předán diplom. Odborná komise vybere z pregraduálních studentů naší Farmaceutické fakulty reprezentanty do Nadnárodního kola Studentské vědecké konference, které je organizováno ve spolupráci s firmou Zentiva a farmaceutickými fakultami Univerzity Karlovy (Hradec Králové), Univerzity Komenského (Bratislava) a Univerzity veterinárného lekárstva a farmácie (Košice).  

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit se můžete od 2. 2. 2021 vyplněním registračního formuláře, konference je bez poplatku pro všechny účastníky. Registrace pro aktivní účast byla uzavřena 31. 3. 2021.

Organizační komise

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA (proděkanka pro výzkum a doktorské studium PHARM MUNI) 

doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D., MBA (proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvoj PHARM MUNI) 

Mgr. Petr Mokrý, Ph.D.

Mgr. Adéla Lamaczová

PharmDr. Jitka Michlíčková

Viktorie Sekaninová

 

V případě dotazů nás kontaktujte na mailu: ssc@pharm.muni.cz 

Jak připravit abstrakt?

Sběr abstraktů byl ukončen 31. 3. 2021.

Abstrakt musí být v angličtině v délce maximálně 500 slov (preferuje se 300 slov). Optimální je strukturovaný abstrakt, nicméně nestrukturovaný je také možný. Více informací je k nalezení na snímcích 29 a 30 prezentace.

Prezentaci k workshopu Jak vytvořit abstrakt najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info