Informace o projektu
Zlepšení účinnosti a bezpečnosti rekanalizace mozkového infarktu pomocí duální trombolytické terapie

Kód projektu
NU23-08-00499
Období řešení
5/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Návrh projektu je postaven na metodách vyvinutých jednotlivými týmy v předchozích projektech. Pro řešení projektu bylo sestaveno konsorcium týmů ze dvou institucí. FNUSA-ICRC je navrhovatelem projektu a Farmaceutická fakulta Masarykovy university je spolunavrhovatel. V rámci projektu budou identifikovány účinné kombinace zavedených trombolytik (altepláza, tenektepláza, urokináza a pro-urokinaza) s rozdílnými mechanismy aktivace plazminogenu. Na modelu systémové embolie potkana bude testována účinnost duální trombolytické terapie (altepláza/tenektepláza + urokináza/pro-urokinaza) a určena rychlost trombolýzy a rekanalizační čas. Nejúčinnější kombinace bude otestovaná dále s přídavkem plasminogenu.
Dvě nejúspěšnější kombinace trombolytik budou následně na modelu okluze střední mozkové cévy u potkana testovány na výskyt hemoragických transformací proti zavedené léčbě alteplázou. Výstupem projektu bude 1) popis trombolytické a rekanalyzační aktivity kombinací trombolytik, 2) srovnání incidence hemoragických transformací, extrakraniálních hemoragických příhod a 24 hodinové mortality mezi nejúčinnější kombinací trombolytik a zavedenou léčbou alteplázou a 3) popsaní vztahu mezi procentem úbytku tromboembolů a rekanalizačním časem, což je zatím v in vivo experimentech nepopsaný parametr.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info