Vývoj asymetrické Mannichovy reakce 2-sukcinimidyl, 2-glutarimidyl karboxylátů a příbuzných sloučenin

Kód projektu
MUNI/A/1096/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Projekt je zaměřen na vývoj enantioselektivní Mannichovy reakce derivátů pyrrolidindionů a piperidindionů s trihalogenacetaldiminy nebo jejich přímými prekurzory. Řešení projektu bude sestávat z nalezení nejvhodnější struktury chirálního neracemického katalyzátoru a následné optimalizace reakčních podmínek modelové reakce. Následně bude ověřena substrátová specificita vytvořené metodiky. Závěrem se pokusíme připravené opticky obohacené adukty dále chemicky transformovat za zachování jejich enantiomerního přebytku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info