Informace o projektu
Testování hypotenzního účinku nově syntetizovaných antagonistů beta adrenergních receptorů v in vivo modelu na potkanovi..

Kód projektu
MUNI/A/1262/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta
Klíčová slova
antihypertenziva, antiarytmika, betablokátory, potkan, model izolovaného srdce

Neléčená hypertenze vede k poškození orgánů a jejich funkce. Hrozí ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, selhání ledvin, oslepnutí nebo ischemická choroba dolních končetin atd. Ischemická choroba srdeční patří mezi diagnózy s nejvyšší incidencí v populaci jak v ČR, tak ve vyspělém světě. Podle současných Evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze představují beta-blokátory jednu z pěti základních skupin antihypertenziv, která jsou vhodná pro zahájení léčby i dlouhodobou udržovací léčbu hypertenze. Beta-blokátory jsou základem terapie u pacientů po infarktu myokardu a s anginou pectoris. Ke studiu efektivity látek s potencionálním hypotenzním účinkem lze použít in vivo model na potkanovi. Cílem projektu bude testovat látky syntetizované Technickou univerzitou v Rzesowe. Na těchto látkách byl již na našem pracovišti (UFTo) ve spolupráci s ICRC-FNUSA testován antiarytmogenní efekt na modelu zavěšeného srdce. U vybraných látek s prokázaným hypotenzním účinkem by byly dále sledovány hypotenzní i antiarytmogenní vlastnosti jejich enantiomerů. Projekt je v souladu s dlouhodobým výzkumným záměrem fakulty a prohlubuje spolupráci s výzkumnými institucemi v JMK (FNUSA ICRC Brno) a mezinárodní spolupráci s Rzeszow University of Technology (prof. Grazyna Groszek).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info