Fytochemická analýza vybraných částí Ficus species jakožto zdrojů prenylovaných flavonoidů a kumarinů (Pharm2021_Malanik3)

Kód projektu
MUNI/A/1245/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Na ÚPL probíhá výzkum zaměřený na prenylované fenolické látky již delší dobu, protože vykazují významnou protizánětlivou, antibakteriální či antivirotickou aktivitu. Tento projekt by tedy umožnil izolaci dalších prenylovaných látek z neprozkoumaných druhů rodu Ficus a pomohl by tak rozšířit databázi látek, které byly již dříve na ÚPL izolovány z dalších rostlin čeledi Moraceae a umožnil by tak detailnější studium vztahu struktura-účinek.
Cílem projektu je tedy izolovat další strukturně odlišné prenylované látky, které mají významný potenciál v terapii zánětlivých, bakteriálních či virových onemocnění. Porovnáním UV spekter látek s knihovnou vytvořenou na ÚPL bude vybrán nejbohatší zdroj prenylovaných flavonoidů. Pomocí 1H NMR analýzy, kde budou pozorovány signály s chemickým posunem δH 7.50–8.50 ppm (nejčastěji doublet), který je typický pro H-4 laktonového kruhu ve struktuře kumarinů, bude naopak vybrán bohatý zdroj kumarinů. Následně budou čisté látky izolovány pomocí semipreparativní HPLC a strukturně charakterizovány pomocí dostupných spektrálních metod (UV, IČ, MS, NMR, CD).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info