Informace o projektu
Biokompatibilní nanočástice jako cílené systémy pro dodávání léčiv a teranostik pro léčbu cévní mozkové příhody

Kód projektu
NU21-08-00510
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta
Spolupracující organizace
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Hlavním cílem projektu je otestovat, zda přídavek plasminogenu zlepšuje trombolýzu a vyvinout preklinicky otestovaný systém pro cílené dodávání léčiva obsahující plasminogen a alteplázu pro trombolýzu cílenou na plazminogen. K dosažení cíle použijeme dříve vyvinuté technologie založené např. cílené hybridní nanolipozomy (nanočástice založené na kombinaci liposomů a polymerů). Koncept „asistované trombolýzy při akutní ischemické cévní mozkové příhodě“ bude testován in vivo na našich zvířecích modelech potkanů za použití zobrazovacích metod in vivo jako koncového bodu k prokázání tohoto konceptu. Experimentální část projektu je rozdělena na čtyři dílčí cíle: 1. Testování přídavku plazminogenu na účinnost trombolýzy na modelu cévní mozkové příhody u potkanů 2. Příprava a komplexní fyzikálně-chemická charakterizace systémů cíleného doručování léčiv 3. Preklinické testování vyvinutých cílených systémů doručování léčiv na tromboembolických a arteriálních trombotických zvířecích modelech in vivo 4. Potenciální účinek nových cílených systémů
pro doručování léčiv na transkraniální dopplerovské a dopplerovské ultrazvukové zobrazování a dopplerovské měření

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info